ساعت کار دفتر مجله

به نام خدا

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند؛ ساعت کار دفتر مجله به قرار زیر است:

شنبه تا چهارشنبه: 6:30 الی 14:15

پنج شنبه: تعطیل