داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
علی Kazemian سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی استادیار - دندانپزشکی اجتماعی - مشهد
Naser Sargolzaie پریودانتیکس مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
معصومه ابراهیمی دندانپزشکی کودکان دانشیار - دندانپزشکی کودکان
سید مصطفی ابطحی ارتودانتیکس هیئت علمی
فرزانه احراری ارتودانتیکس استادیار - ارتودنسی - دانشکده دندانپزشکی مشهد
مریم احسانی اندودانتیکس دانشیار - اندو - بابل
فاطمه احمدی متمایل بیماریهای دهان، فک و صورت
سعید اخلاقی PhD آمارزیستی- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رضا اخوان طب اورژانس استادیار - طب اورژانس - بیمارستان قائم - مشهد
عباس آذری پروتزهای دندانی دانشیار پروتزهای دندانی - تهران
احسان آریان استادیار - میکروب شناسی - مشهد
پروین اربابی کلاتی پریودانتیکس گروه پریودنتولوژی،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان،ایران
فاطمه اربابی کلاتی بیماریهای دهان،دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی زهدان
نفیسه اسدزاده عقدایی پروتزهای دندانی دانشیار بخش پروتز مشهد
سیده نگار اسعدی متفرقه استادیار - طب کار - مشهد
ندا اسلامی ارتودانتیکس دانشیار ارتودنسی - مشهد
فائزه اسلامی پور ارتودانتیکس، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی مدیر گروه سلامت دهان و دندانپزشکی جامعه نگر،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بهناز اسماعیلی ترمیمی و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی بابل
حبیب الله اسماعیلی دانشیار - آمار حیاتی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علی اسماعیلی متفرقه دکترای مهندسی مکانیک سیالات، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی محمد اعرابی جراحی دهان، فک و صورت استادیار - جراحی دهان - شیراز
مژگان افخمی زاده غدد و متابولیسم دانشیار - داخلی (غدد داخلی و متابولیسم)-- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمد مهدی یاقوتی خراسانی اندودانتیکس دانشیار - بخش اندودنتیکس - دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مجید اکبری ترمیمی و زیبایی
نرجس اکبری بیماریهای دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ماهرخ ایمانی مقدم رادیولوژی دهان، فک و صورت
سلما امیدی اندودانتیکس استادیار - اندو - مازندران
مریم امیدخدا ارتودانتیکس
فروغ امیرآبادی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مریم امیر چقماقی بیماریهای دهان، فک و صورت
پرویز امینی پروتزهای دندانی دانشیار دانشکده دندانپزشکی کرمان
کیومرث امینی استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
نجمه انبیائی رادیولوژی دهان، فک و صورت مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
قاسم انصاری دندانپزشکی کودکان استاد - دندانپزشکی کودکان - شهید بهشتی
محمد آهنجان استاد - میکروب شناسی - ساری
زهره آهنگری اندودانتیکس گروه اندودنتیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران ایران
صابر بابازاده سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی استادیار - سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی - مشهد
آزاده بابائی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی استادیار گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی البرز
حسین باقری مواد دندانی استادیار - مواد دندانی - مشهد
علی باقرپور رادیولوژی دهان، فک و صورت استادیار دانشکده دندانپزشکی مشهد
احسان برادران ناصری ترمیمی و زیبایی استادیار - ترمیمی - مشهد
علیرضا بروزی نیت ترمیمی و زیبایی
مرضیه بسکابادی دندانپزشکی کودکان استادیار دندانپزشکی کودکان - ضریب کا - مشهد
لیلا بصیر دندانپزشکی کودکان
افسانه پاکدامن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشیار دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان، دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه تهران
آتس سا پاک فطرت بیماریهای دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد گروه بیماری های دهان
پرویز پدیسار ارتودانتیکس دانشیار - ارتودنسی - قزوین
ایمان پریسای دندانپزشکی کودکان
علی پیمانی مجاور جراحی دهان، فک و صورت مدیر گروه بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی رفسنجان
محمد پهلوان کاشی اندودانتیکس گروه درمان ریشه، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران
ابراهیم تابان بهداشت دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای- دانشکده بهداشت- مشهد
دکتر پرستو تاج زاده میکروبیولوژی استادیار- میکروب شناسی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده پیراپزشکی
کیانوش ترابی پروتزهای دندانی
زهرا تفاخری رادیولوژی دهان، فک و صورت استادیار-دانشکده دندانپزشکی رفسنجان
معصومه تقوی پروتزهای دندانی گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز، ایران
هدیه توتونی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی استادیار - دندانپزشکی اجتماعی - مشهد
سارا توکلی زاده پروتزهای دندانی استادیار دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
شادی ثقفی پاتولوژی دهان
مریم جاویدی اندودانتیکس استاد اندودانتیکس- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مینا جزایری بیماریهای دهان، فک و صورت
سعید جعفری متالوژی، متفرقه دانشیار - مهندسی مکانیک - کرمان
نجمه جعفری پاتولوژی دهان استادیار گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
حمید جعفرزاده اندودانتیکس
آرزو جهان بین ارتودانتیکس
آدینه جوادیان لنگرودی رادیولوژی دهان، فک و صورت استادیار رادیولوژی دهان - ضریب کا - مشهد
عالیه سادات جوادزاده رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی گیلان
هیلا حاجی زاده صفار ترمیمی و زیبایی استادیار ترمیمی - مشهد
بیژن حیدری پروتزهای دندانی هیات علمی بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی همدان
سید مسعود حسینی متفرقه استادیار - آموزش پزشکی - مشهد
مجید حسینی ابریشمی جراحی دهان، فک و صورت استادیار - جراحی دهان - مشهد
حسین حسین زاده
سید حسین حسینی زارچ رادیولوژی دهان، فک و صورت
معصومه حسنی طباطبایی ترمیمی و زیبایی دانشیار - ترمیمی - تهران
فاطمه حشمتی نبوی پژوهش در آموزش استادیار - گروه بهداشت و روان دانشکده پرستاری و مامایی - مشهد
حسین حصاری سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
جهانگیر حقانی رادیولوژی دهان، فک و صورت
محمد رضا حکیمی پروتزهای دندانی گروه پروتز های دندانی،دانشکده دندانپرشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،یزد، ایران
زهرا خاموردی ترمیمی و زیبایی استاد گروه ترمیمی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
عفت خدادادی دندانپزشکی کودکان، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی استادیار بخش دندانپزشکی کودکان و بخش سلامت دهان و دندانپزشکی جامعه نگر
سمیه خرمیان طوسی دندانپزشکی کودکان هیات علمی
هنگامه خسروپناه پریودانتیکس دانشیار - پریودانتیکس - شیراز
ثریا خفری دانشگاه علوم پزشکی بابل
سعیده خواجه احمدی پاتولوژی دهان استادیار پاتولوژی دهان - پژوهشی - مشهد
فاطمه خوراکیان سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
صالح دادمهر جراحی دهان، فک و صورت، دندانپزشکی کودکان ضریب کا، جراحی، مشهد
علیرضا دانش کاظمی ترمیمی و زیبایی گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی یزد
عبدالرحیم داوری ترمیمی و زیبایی استاد گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد- ایران.
فاطمه دیباجی اندودانتیکس دانشیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین دشتی پروتزهای دندانی عضو هیئت علمی / دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زهرا دلاوریان بیماریهای دهان، فک و صورت
زهره دلیر ثانی بیماریهای دهان، فک و صورت
آرزو دهبان پروتزهای دندانی گروه پروتزهای دندانی. دانشکده دندانزشکی مشهد. مشهد. ایران
محبوبه دهقانی ارتودانتیکس ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
محمد جواد دهقان نیری متفرقه استادیار - متخصص عفونی - مشهد
سمانه رازقی دندانپزشکی کودکان
امین راه پیما جراحی دهان، فک و صورت
حمیدرضا رجعتی حقی پروتزهای دندانی
سعید رحیمی اندودانتیکس استاد - اندو - تبریز
سیروس ریسباف فکور جراحی دهان، فک و صورت مدیر گروه جراحی فک دانشکده زاهدان
لقمان رضایی صوفی ترمیمی و زیبایی استادیار - ترمیمی - همدان
سید محمد رضوی پاتولوژی دهان دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
هوشنگ رفعت پناه ایمنولوژی، متفرقه دانشیار - ایمونولوژی - دانشکده پزشکی مشهد
محمد ایوب ریگی لادز پریودانتیکس مدیر گروه دانشکده دندانپزشکی زاهدان
ناهید رمضانی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ناهید رمضانی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
آرمیتا روحانی اندودانتیکس استادیار - گروه اندودانتیکس - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قدرت‎اله روشنایی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
رضا زارع پاتولوژی دهان دانشیار - گروه پاتولوژی دهان - دانشکده دندانپزشکی مشهد
مینا زارعی اندودانتیکس
سید مجتبی زبرجد متالوژی استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
رضا یزدانی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه زرگران پاتولوژی دهان استادیار گروه پاتولوژی فک وصورت دانشکده دندانپزشکی همدان
مریم زمان زاده پاتولوژی دهان استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری ، ایران
نصرالله ساغروانیان پاتولوژی دهان استاد پاتولوژی دهان / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سید علیرضا سجادی استادیار - روانپزشکی - مشهد
فاطمه السادات سجادی دندانپزشکی کودکان، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه کودکان،دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مریم سیدمجیدی پاتولوژی دهان دانشیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
جواد سرآبادانی بیماریهای دهان، فک و صورت دانشیار بیماریهای دهان، فک و صورت - مشهد
شیرین سراوانی پاتولوژی دهان
کتایون سرگران سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 1- استادیار، گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
صفورا سیفی پاتولوژی دهان دانشیار - پاتولوژی
سحر سلاجقه دندانپزشکی کودکان استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدماتبهداشتی درمانی بندرعباس، بندرعباس، ایران
سامان سلیمان پور میکروبیولوژی استادیار - میکروب شناسی - مشهد
سهند سمیعی راد جراحی دهان، فک و صورت استادیار - جراحی دهان و فک و صورت - مشهد
محمد حسن سمندری جراحی دهان، فک و صورت استادیار - جراحی دهان - اصفهان
الهام شادمهر اندودانتیکس استادیار - اندو - اصفهان
محمد تقی شاکری سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشیار آمار زیستی، گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رضا شاه اکبری جراحی دهان، فک و صورت abcde
فاطمه شاهسواری پاتولوژی دهان
زهرا شاهنده میکروبیولوژی مربی - میکروبیولوژی - دانشگاه علوم پزشکی بابل
محمود شیخ فتح الهی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺷﮭﯿﺪ رﺟﺎﯾﻲ، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
معصومه شیرزایی بیماریهای دهان، فک و صورت هیات علمی دانشکده دندانپزشکی زاهدان
مسعود شیعه زاده پروتزهای دندانی استادیار پروتزهای دندانی - مشهد
هومان شفاعی بجستانی ارتودانتیکس استادیار - ارتودنسی - مشهد
بهاره شمس پریودانتیکس استادیار - دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
مصطفی شهابی ارتودانتیکس متخصص گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهدی شهابی نژاد پاتولوژی دهان استادیار - پاتولوژی دهان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجید شهبازی محب سراج بهداشت فیزیوتراپی- دانشکده پیراپزشکی- مشهد
آتنا شیوا پاتولوژی دهان دانشیار
سمانه صاحبیان متالوژی استادیار متالوژی مواد دانشگاه فردوسی مشهد
رسول صاحب علم دندانپزشکی کودکان استادیار دندانپزشکی کودکان - ضریب کا - مشهد
رامین صادفی متفرقه مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علیرضا صراف دندانپزشکی کودکان
عطیه صفایی رادیولوژی دهان، فک و صورت استادیار - رادیولوژی فک و صورت - مشهد
سینا صفری پروتزهای دندانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مجید صنعت خانی بیماریهای دهان، فک و صورت دانشیار - بیماریهای دهان، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمد صنعت خانی جراحی دهان، فک و صورت متخصص جراحی دهان و ایمپلنتولوژیست - اتریش
امید صوابی پروتزهای دندانی استاد پروتزهای دندانی اصفهان
هادی طهرانی بهداشت استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
بهناز عبادیان پروتزهای دندانی
محمدرضا عباسپور فارماکولوژی، متفرقه دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تخصص فارماسیوتیکس و دارورسانی
مجید عشق پور جراحی دهان، فک و صورت جراحی /دندانپزشکی / مشهد / ایران
مرضیه علی خاصی پروتزهای دندانی
حسین علیدادی بهداشت دکترای بهداشت محیط - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پرنیان علیزاده اسکویی ترمیمی و زیبایی
علی عمادزاده
حسن غلامی
مهدی غلامی جراحی دهان، فک و صورت استادیار - جراحی دهان - مشهد
مجید غیور مبرهن
محمدرضا فیاضی بردبار دانشیار - روانپزشکی - مشهد
نسیم فرخانی پریودانتیکس پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ، اصفهان، ایران
فهیمه فرزانگان ارتودانتیکس
مریم فرقانی اندودانتیکس
لیلا فرهادملاشاهی بیماریهای دهان، فک و صورت
علی اکبر فروغی متفرقه ۱. استادیار ، گروه روانشناسی بالینی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران.
افسون فضلی نژاد دانشیار -قلب و عروق -بیمارستان قائم
آلا قاضی بیماریهای دهان، فک و صورت استادیار - بیماریهای دهان - مشهد -ضریب کا
نرگس قاضی پاتولوژی دهان دانشیار پاتولوژی دهان - مشهد
دلارام قائمی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی
علی قیداری دندانپزشکی کودکان ضریب کا، دندانپزشکی کودکان، مشهد
زهرا قربانی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی
فوژان قربانیان پروتزهای دندانی
مریم قره چاهی اندودانتیکس استادیار اندودانتیکس- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کیارش قزوینی دانشیار - میکروب شناسی - مشهد
جابر یقینی پریودانتیکس دانشیار - پریودانتیکس - اصفهان
وحید قوامی گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
رضا کاراژیان میکروبیولوژی استادیار - میکروبیولوژی مواد غذایی - جهاد دانشگاهی مشهد
حسین کارشکی دانشیار - علوم تربیتی - دانشگاه فردوسی مشهد
م‍‍ژگان کاظمیان جراحی دهان، فک و صورت استادیار - جراحی - مشهد
فرین کیانی یزدی پریودانتیکس استادیار - پریو دانتیکس - شیراز
صدیقه کرباسی مربی - دندانپزشک - مشهد
حسین کریمی مونقی دانشیار - آموزش پرستاری - دانشکده پرستاری مشهد
محمد کشفی مهندسی پزشکی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
داریوش گودرزی رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشیار رادیولوژی دهان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
پروانه لایق رادیولوژی استادیار رادیولوژی - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پروین لایق استادیار - علوم پزشکی مشهد - بیمارستان امام رضا (ع) - فوق تخصص غدد
اردشیر لفظی پریودانتیکس استاد - پریودانتیکس - شهید بهشتی
مهران ماپار ترمیمی و زیبایی استادیار، عضو هیأت علمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سارا مجیدی نیا ترمیمی و زیبایی استادیار - دندانپزشکی ترمیمی - مشهد - ضریب کا
سیمین زهرا محبی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،ایران.
نوشین محتشم پاتولوژی دهان
سیده طاهره محتوی پور رادیولوژی دهان، فک و صورت
فاطمه محرری متفرقه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پزشکی - دانشیار روانپزشکی و فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
میثم محمدی متالوژی، مواد دندانی استادیار - مهندسی مکانیک - رفسنجان
حمیده سادات محمدی پور ترمیمی و زیبایی استادیار - ترمیمی - مشهد
زهرا محمدزاده دندانپزشکی کودکان، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی استادیار دانشکده دندانپزشکی مشهد
ناصر محمدزاده رضایی پریودانتیکس پریودنتیست -امریکا
اعضم السادات مدنی پروتزهای دندانی
عزیزالله مرادی طلب پروتزهای دندانی استادیار پروتزهای دندانی - ضریب کا - مشهد
ثمره مرتضوی رادیولوژی دهان، فک و صورت استادیار - رادیولوژی دهان - مشهد
رسول میرزایی میکروبیولوژی میکروبیولوژی
امیر طاهر میرمرتضوی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی
هانیه مستور دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی - گروه آموزش پزشکی - دانشکده پزشکی - مشهد
پگاه مسنن مظفری بیماریهای دهان، فک و صورت گروه بیماریهای دهان فک وصورت
رامین مشرف پروتزهای دندانی دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دکتر ترابی نژاد
زهرا مشکات استادیار - ویروس شناسی - مشهد
اعظم سادات مصطفوی پروتزهای دندانی عضو هیئت علمی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی تهران
فاطمه مظهری دندانپزشکی کودکان
امیر معین تقوی پریودانتیکس
محمد جواد مقدس مشهد ترمیمی و زیبایی ترمیمی :دانشکده دندانپزشکی مشهد :دانشگاه علوم پزشکی مشهد :مشهد:ایران
سحر ملازاده بیدختی متالوژی استادیار متالوژی مواد دانشگاه فردوسی مشهد
طاهره ملانیا بیماریهای دهان، فک و صورت استادیار
مریم مهرابخانی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی /دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهسا مهریاری بیماریهای دهان، فک و صورت استادیار گروه بیماریهای دهان و دندان، فلوشیپ لیزر دندانپزشکی از جنوا ایتالیا، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،
ترانه موحد سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
سیده حوریه موسوی بندرآبادی ترمیمی و زیبایی
سیاوش موشخیان اندودانتیکس استادیار
شاهرخ ناصری استادیار - فیزیک پزشکی - مشهد
سیده فاطمه نامدار ترمیمی و زیبایی استادیار پژوهشی - ترمیمی - مشهد
علی اصغر نجف پور بهداشت دکترای بهداشت محیط - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمد رضا نخعی پروتزهای دندانی
ناهید نصرآبادی پریودانتیکس استادیار - پریودانتیکس - مشهد
کامران نصرتی جراحی دهان، فک و صورت استادیار بخش جراحی دهان فک وصورت دانشکده دندانپزشکی بابل
طاهره نصرت زهی دانشکده دندانپزشکی زاهدان
سمیه نعمتی رادیولوژی دهان، فک و صورت هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی گیلان
ندا نقوی اندودانتیکس دانشیار گروه اندودانتیکس- دانشکده دندانپزشکی مشهد
داود نودهی پروتزهای دندانی دانشیار - پروتزهای دندانی - مشهد
هما نوراللهیان دندانپزشکی کودکان
نوید نوری زاده متفرقه دانشیار - گروه گوش و حلق و بینی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سید اسحاق هاشمی استادیار بیوشیمی - دانشکده پزشکی مشهد
مریم هاشمی متفرقه استادیار -دکتری تخصصی (PhD) بیوتکنولوژی داروئی-دانشکده داروسازی- مشهد
ماریه هنرمند بیماریهای دهان، فک و صورت عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی زاهدان
حسن وثوقی نیا متفرقه فوق تخصص داخلی - گوارش - بیمارستان قائم
جوانه وجدانی دندانپزشکی کودکان استادیار - دندانپزشکی کودکان - گیلان
مهدی یوسفی متفرقه دانشیار طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علی وفایی نجار متفرقه دانشیار - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- دانشکده بهداشت - مشهد