گزارش یک مورد متاستاز از کارسینومای کلیوی سلول روشن به لثه قدام فک بالا در یک مرد 75 ساله

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دستیار تخصصی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: حدود 1% تمام کانسرهای حفره دهان متاستاز تومورهای اولیه که در سایر مناطق بدن رخ داده اند می‏باشند. این تومورها هم در بافت نرم و هم استخوان‏های فکین بروز می‏کنند. از میان تمام این تومورهای اولیه که در سطحی پایین تر از کلاویکل ایجاد می‏شوند کارسینوم سلول کلیه (RCC) سومین بدخیمی شایع متاستازدهنده به ناحیه سر و گردن می‏باشد در اکثر موارد گزارش شده، استخوان‏های فکین بیش تر از بافت نرم درگیر می‏شوند. در اینجا یک مورد تومور متاستاتیک کلیوی به لثه فک بالا گزارش می‏گردد.
یافته‏ها: بیمار یک مرد 75 ساله بود که از تورمی در ناحیه قدامی لثه فک بالا شکایت داشت. بیوپسی اکسیژنال از ضایعه انجام شد و کارسینوم متاستاتیک سلول کلیوی سلول روشن توسط بررسی‏های میکروسکوپی با تشخیص جزایری از سلول‏ها که توسط سپتای فیبرووسکولار ظریفی از هم جدا می‏شدند به همراه استرومای حاوی عروق شبه سینوزویید فراوان و رنگ‏آمیزی‏های ایمونوهیستوشیمی
S-100، Vimentin، EMA، CEA، CD10، Ck7، TTF-1 و PSA تشخیص داده شد. CT scan، تومور را در کلیه راست تایید کرد. نفرکتومی انجام شد و بررسی هیستوپاتولوژی تومور کلیه نشان دهنده کارسینوم سلول روشن کلیوی بود و سپس شیمی‏درمانی انجام شد، ولی بیمار 9 ماه پس از درمان به علت متاستازهای ریوی و مغزی فوت شد.
نتیجه گیری: کارسینوم سلول روشن کلیوی از اپی‏تلیوم توبولار کلیه منشأ می‏گیرد. تشخیص‏های افتراقی از نظر میکروسکوپی برای تومورهای با سلول روشن مخاط فک شامل طیف وسیعی از ضایعات مانند تومورهای ادنتوژنیک، تومورهای غدد بزاقی و تومورهای متاستاتیک است. به طور کلی یک پانل ایمونوهیستوشیمی شامل S-100، Vimentin، EMA، CEA، CD10، Ck7، TTF-1 و PSA برای تشخیص کارسینوم سلول روشن کلیه از سایر تومورها با سلول روشن مفید است و اگرچه IHC در تشخیص به ما کمک می‏کنند ولی سایر معاینات پاراکلینیکی مانند تصویر برداری باید به منظور تشخیص صحیح انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metastasis of Clear Cell Renal Cell Carcinoma to the Maxillary Gingiva in a 75-Year Old Man: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Nasrollah Saghravanian 1
 • AliReza Rajaei 2
 • Nazanin Bashardoust 2
1 Assistant Professor, Dept of Oral and Maxillofacial Pathology, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Postgraduate Student, Dept of Oral and Maxillofacial Pathology, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: About 1% of all oral cancers are metastases of primary tumors elsewhere in the body and could be located in the soft tissue as well as in the jaw bones. Among all the primary tumors that arise below the level of the clavicle, renal cell carcinoma (RCC) is the third most common neoplasm according to metastasis in the head and neck region. Majority of the reported cases involve the jawbones rather than the soft tissues. Here one case of metastatic RCC to the maxillary gingival is reported.
Result: The Patient was a 75 year-old man who chiefly complained about swelling in his anterior region of the maxillary gingiva. Excisional Biopsy was performed. Metastatic clear cell Renal cell carcinoma (CCRCC) was diagnosed by microscopic examination by demonstrating islands of cells separated from each other by thin fibrovascular septa, with stroma containing numerous sinusoid like vessels and immunohistochemistry (IHC) Staining (S-100, vimentin, EMA, CEA, CD10, CK7,TTF-1 and PSA). CT scan confirmed tumor in the right kidney. Nephrectomy and chemotherapy were performed but patient died 9 months after treatment as a result of metastases to brain and lung.
Conclusion: CCRCC arise from renal tubular epithelium. Microscopically differential diagnosis for jaw tumors with clear cells includes a broad spectrum of tumors such as odontogenic tumors, salivary gland tumors and metastatic tumors. Generally, an immunohistochemistry panel consisting of S-100, vimentin, EMA.CEA, CD10.CK7, TTF-1 and PSA is useful to diagnose CCRCC from other clear cell tumors. Although IHC aids us in diagnosis, other paraclinical procedures like imaging should be done, to confirm the diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • metastatic tumor
 • oral cavity
 • Renal cell carcinoma
 • clear cell
 • immunohistochemistry

مقدمه

تقریباً یک درصد تمام کانسرهای حفره دهان متاستاز تومورهای اولیه که در سایر مناطق بدن رخ داده‏اند می‏باشند. این تومورها هم در بافت نرم و هم استخوان‏های فکین بروز می‏کنند.(1) درگیری فک پایین اغلب بیش از فک بالاست.(2) تا 80 درصد متاستازها در فک پایین با تمایل بیش‏تر به نواحی خلفی آن رخ می‏دهند.

تقریباً تمام انواع بدخیمی‏ها می توانند به دهان متاستاز دهند، اگرچه مکانیزمی که توسط آن این تومورها به حفره دهان متاستاز می‏دهند به خوبی شناخته نشده است.(3) شایع‏ترین جایگاه‏های تومور اولیه به ترتیب پستان، ریه، کلیه و پروستات می‏باشد.(2) از میان تمام این تومورهای اولیه، کارسینوم سلول کلیه (RCC)[1] سومین بدخیمی شایع است که به ناحیه سر و گردن متاستاز می‏دهد(4) و طبق اکثر گزارشات استخوان‏های فک را بیش از بافت نرم درگیر می‏کند.(5و2)

 

 RCC سه درصد کل تومورهای بدخیم بالغین را شامل می‏شود و در مردان حدوداً 5/1 برابر شایع‏تر است.(4) اغلب در میانسالی بروز می‏کند و تقریباً سه‏چهارم تمام نمونه‏ها در نمای هیستوپاتولوژی از نوع سلول روشن این کارسینوم هستند.(6)

کارسینوم سلول روشن کلیوی (CCRCC)[2] از اپی‏تلیوم توبولار کلیه منشأ می‏گیرد. از نظر میکروسکوپی این نئوپلاسم از انواع گوناگونی از الگوهای رشد سلولی شامل آسینار، توبولار و پاپیلاری و صفحه‏ای تشکیل شده است. این سلول‏ها مقادیر فراوانی از گرانول‏های سیتوپلاسمیک حاوی لیپید و گلیکوژن دارند که باعث می‏شود نمای واکوئله یا روشن به خود بگیرند. معمولاً حدود سیتوپلاسمیک واضح بوده و هسته‏ها کوچک و هایپرکروم می‏باشند.(8و7) تشخیص‏های افتراقی از نظر میکروسکوپی برای تومورهای با سلول روشن در مخاط دهان، فـک و غدد بزاقی شـامل طیف وسیعی از ضایعات

 

مانند تومورهای ادنتوژنیک، تومورهای غدد بزاقی و تومورهای متاستاتیک است. سلول‏های روشن در اکثر تومورهای غدد بزاقی مانند موکواپیدرموئیدکارسینوما (MEC)، کارسینوم آدنوئید سیستیک (ADCC)، کارسینوم سلول آسینی (ACC)، اپیتلیال میواپیتلیال کارسینوما (EMC)، سباسئوس کارسینوما، سباسئوس ادنوما و انکوسیتوما و نیز برخی از تومورهای ادنتوژنیک مانند کارسینوم ادنتوژنیک سلول روشن و تومور ادنتوژنیک اپیتلیالی کلسیفیه شونده و همچنین تومورهای متاستاتیک نظیر کارسینوم سلول روشن کلیوی، کارسینوم تیروئید، پروستات، روده، کبد، کلیه، ملانوم و آدرنال هم مشاهده می‏شود. به علاوه Alveolar Soft Part Sarcoma (ASPS) و پاراگانگلیوما هم حاوی سلول روشن هستند. از آنجا که تومورهای متاستاتیک به ناحیه دهان برخلاف سایر تومورهای حاوی سلول روشن که در بالا به آنها اشاره شد نادر هستند تشخیص کارسینوم سلول کلیه متاستاتیک به فک می‏تواند دشوار باشد.(6)

ما در این مقاله یک مورد از کارسینوم سلول کلیه را که به لثه فک بالا متاستاز داده است گزارش می‏کنیم.

گزارش مورد

بیمار مردی 75 ساله است که در خرداد 87 با شکایت از درد و تورمی در ناحیه قدامی فک بالا (تصویر A-1) که از حدود یک هفته قبل ایجاد شده به بخش تشخیص بیماری‏های دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد مراجعه کرده است. از نظر سیستمیک بیمار دچار فشار خون بالا و هایپرکلسیمی و ضعف عمومی بود. در معاینه بالینی این بیمار یک توده برجسته با پایه پهن به اندازه 4×3 سانتیمتر و با رشد سریع، قوام سفت و سطح صاف، بدون زخم، به رنگ ارغوانی مشاهده گردید. بیمار دارای جرم فراوان به صورت منتشر در اطراف تمامی دندان‏هابوده و لثه بیمار دستخوش ژنژویت و پریودنتیت منتشر همراه با تحلیل عمودی و افقی استخوان آلوئول بود. با توجه به نمای بالینی و تاریخچه پزشکی بیمار، تومورهای متاستاتیک و توموهاری مزانشیمال بدخیم (مانند لنفوم) جزء تشخیص‏های افتراقی بالینی برای این ضایعه مطرح گردید.

همچنین برای رد ضایعات داخل استخوانی که موجب پرفوراسیون استخوان و خروج توده از استخوان گشته‏اند رادیوگرافی از محل ضایعه انجام شد. در رادیوگرافی اکلوزال یک رادیولوسنسی در استخوان آلوئولار قدام فک بالا از خط وسط تا مزیال دندان کانین سمت چپ مشاهده گردید (تصویر B-1) ولی هیچ نوع ضایعه داخل تنه استخوان فک بالا در رادیوگرافی بیمار وجود نداشت. با در نظر گرفتن نتایج رادیوگرافی بیمار، ضایعات داخل استخوانی برای بیمار کنار گذاشته شد و تنها تومورهای متاستاتیک و نیز تومورهای مزانشیمال بدخیم مطرح گردیدند. ضایعه به طور کامل توط جراح برداشته شد و جهت بررسی پاتولوژی فرستاده شد.

توصیف میکروسکوپی

در بررسی میکروسکوپی، ضایعه حاوی آشیانه‏هایی از سلول‏های تومورال که توسط تیغه‏های فیبروواسکولار باریکی از هم جدا شده بودند مشاهده گردید. استروما شامل عروق شبه سینوزوئید فراوان بوده و نواحی از خونریزی نیز مشاهده گردید. الگوهای گلندولار و آلوئولار هم دیده شد. هسته‏ها با هستک‏های واضح، اکثراً مرکزی بوده و پلئومورفیسم ملایم تا متوسط داشتند، اشکال میتوزی غیرنرمال و هسته‏های چند لوبولی به طور پراکنده مشاهده شد (تصویر C-1). سیتوپلاسم نماهای متغیر از روشن تا گرانولر ائوزینوفیلیک با حدود سیتوپلاسمیک واضح داشت که در تشخیص افتراقی با کارسینوم سلول آسـینی ((ACC، موکـواپیدرمـوئیدکارسـینـوما (MEC)، اپی‏تلیال میواپی تلیال کارسینومای غدد بزاقی (EMC)، تومور ادنتوژنیک اپیتلیالی کلسیفیه شونده (CEOT)، کارسینوم ادنتوژنیک سلول روشن (CCOC)، تومورهای متاستاتیک با سلول روشن شامل کارسینوم سلول کلیه با سلول روشن CCRCC)) و کارسینوم سلول روشن تیروئید، پروستات قرار می‏گیرد.

به منظور تشخیص نوع کارسینوم سلول روشن رنگ‏آمیزی هماتوکسیلین وائوزین  (H&E)و موسی کارمین و پانل ایمونوهیستوشیمی شامل CD10، [3]EMA، TTF-1[4]، [5]S-100، PSA[6]، CEA[7]، ویمنتین، HMB-45 Inhibin، استفاده شد.

حضور تعداد زیاد عروق خونی و نواحی خونریزی و فقدان سلول‏های توموری دو فازیک که در MEC و EMC دیده می‏شد و همچنین سن بیمار پیشنهادکننده CCRCC بود. رنگ‏آمیزی [8]PAS+ دیاستاز منفی، نشان‏دهنده سلول‏های غنی از گلیکوژن بود. این سلول‏ها از نظر ایمونوهیستوشیمی CD10+ هستند S-100 و موسی کارمین و TTF-1 منفی هستند. با تشخیص CCRCC از نظر پـاتولوژی، سونوگرافـی از کـلیه و مثـانه جـهت تأیـیـد

تشخیص انجام شد.

در سونوگرافی به عمل آمده کلیه راست با ابعاد 61Í151 میلیمتر و کلیه چپ با ابعاد 46Í117 میلیمتر رویت شدند. کلیه راست بزرگ‏تر از حد طبیعی دیده شد. در پل فوقانی کلیه راست تصویر توده‏ای Solid با حدود

 

نسبتاً مشخص به ابعاد 56Í73 میلی متر مشاهده گردید. ضایعه فوق باعث فشار بر ناحیه لگنچه‏های کلیه و باعث هیدرونفروز خفیف در کلیه راست شده بود. سایز و ضخامت کورتکس و اکوی کورتیکومدولاری کلیه چپ نرمال بود و سنگ یا هیدرونفروز رویت نشد. حالب‏ها و مثانه طبیعی بودند. یافته‏های فوق مطرح‏کننده ضایعات تومورال کلیه، در درجه اول کارسینوم سلول کلیه (RCC) بود. سی‏تی‏اسکن شکم و لگن با کنتراست خوراکی و تزریقی جهت Staging بیماری توصیه شد.

درمان

نفرکتومی کلیه راست به همراه حذف غده آدرنال، چربی دور کلیه که در فاسیای ژروتا محصور بود و غدد لنفاوی ناحیه‏ای انجام شد. شیمی‏درمانی جنرال و رادیوتراپی در ناحیه قدام فک بالا انجام شد. در پیگیری‏هایی که از بیمار به عمل آمده، پس از 9 ماه بیمار با اختلالات CNS و مشکلات ریوی مواجه گردید. تصویربرداری مغزی و گرافی ریوی انجام شد. یافته‏های سی تی اسکن پیشنهادکننده متاستازهای ریوی و مغزی بود. بیمار از ادامه درمان منصرف شد و متأسفانه پس از 2 هفته فوت گردید.

بحث و نتیجه گیری

تومورهای متاستاتیک حفره دهان غیرشایع‏اند و تقریباً 1% کل بدخیمی‏های دهان هستند. متاستاز به فک بالا غیرشایع است و بیش از 80% متاستاز‏های گزارش شده از فکین در فک پایین رخ می‏دهد. لثه شایع‏ترین محل متاستازهای بافت نرم دهان است. وجود دندان‏ها نقش مهمی در ارجحیت متاستاز به لثه به دلیل شبکه عروقی غنی بافت‏های ملتهب لثه دارد.(3)

تقریباً 3/1 تومورهای متاستاتیک که در حفره دهان بروز مـی‏یابند، اولین عـلامت از تومورهای سایر مـناطق بـدن

 

 

C

 

D

 

B

 

A

 

تصویر 1 :A) نمای بالینی ضایعه دهانی. B) نمای رادیوگرافی اکلوزال فک بالای بیمار. C) نمای میکروسکوپی x400 رنگ‏آمیزی H&E. D) نمای میکروسکوپی x400 رنگ‏آمیزی ایمونوهیستوشیمی CD10 (Cluster of differentiation)

 


می‏باشند.(1) بیوپسی از تومور متاستاتیک ممکن است به منظور تشخیص مکان اولیه ضروری باشد. از میان تمام تومورهای اولیه، کارسینوم سلول کلیه سومین بدخیمی شایعی است که به ناحیه سر و گردن متاستاز می‏دهد.(4) کارسینوم سلول کلیه رشد آهسته‏ای دارد و متاستاز ممکن است بسیار دیر رخ دهد.(5) این کارسینوم 3 درصد تمام بدخیمی‏های بزرگسالان را شامل می‏شود و با شیوع بیشتر در دهه‏های پنجم و ششم زندگی رخ می‏دهد. نسبت مرد به زن 5/1 به 1 بوده و اغلب همراه با متاستاز است. از جمله علائم متاستازبه حفره دهان، تورم، درد ناحیه‏ای گاهی شبیه دندان درد می‏باشد.(9) بیشترین مکان برای متاستازبه ترتیب ریه (76%)، استخوان‏ها (42%) و کبد (41%) می‏باشد.(6) این کارسینوم از اپیتلیوم توبولار کلیه منشا می‏گیرد.(7) سی تی اسکن، بررسی رادیوگرافیک پیشنهادی جهت تعیین گستردگی ضایعه متاستاتیک بوده و اگـرچـه نـشان‏دهنـده بـدخیـمی اسـت ولـی مـعمـولاً غیراختصاصی می‏باشد و تنها می‏تواند پیشنهادکننده لیستی از تشخیص‏های افتراقی باشد. MRI نیز به ویژه در ارزیابی بیماری باقیمانده پس از رادیوتراپی می‏تواند مفید باشد. تـشخیـص نهایی ضـایعه بـسته به تـاریخچه کلینیکـی و

وضعیت پاتولوژیک دارد.(4)

از نظر درمان، به نظر می‏رسد کارسینوم سلول کلیه به رادیوتراپی مقاوم است ولی تعدادی از مقالات نشان داده‏اند که رادیوتراپی در درمان کارسینوم سلول کلیه متاستاتیک مخصوصاً تومور متاستاتیک استخوانی سودمند است.(4) جراحی و رادیوتراپی و شیمی درمانی و یا هورمون درمانی می‏تواند در درمان ضایعات متاستاتیک کمک‏کننده باشد.(6) پیش‏آگهی به میزان گسترش ضایعه در بدن و تهاجم واسکولار بیماری بستگی دارد.(5) درمان استاندارد کارسینوم کلیه غیرمتاستاتیک نفرکتومی است.

رزکسیون کانون متاستاتیک ممکن است در بیمارانی که با رادیوتراپی، تسکین مطلوبی به دست نمی‏آورند مناسب باشد، همچنین ممکن است با افزایش بقا بدون بیماری نیز همراه باشد. رادیوتراپی تسکینی (مثلاً با 30 گری در 10 جلسه)، در موارد متاستاز مؤثر بوده البته در مواردی که متاستاز منفرد استخوانی وجود داشته باشد، علاوه بر حذف ضایعه متاستاتیک و اولیه به طریق جراحی، رادیوتراپی برای پیشگیری از عود اندیکاسیون دارد.(10) از نظر نمای میکروسکوپیک: سلول‏های روشن در اکثر تومورهای غدد بزاقی مانند موکواپیدرموئیدکارسینوما، کارسینوم سلول آسینی، اپیتلیال میواپیتلیال کارسینوما، سباسئوس کارسینوما، سباسئوس آدنوما و انکوسیتوما و نیز برخی از تومورهای ادنتوژنیک مانند کارسینوم ادنتوژنیک سلول روشن و تومور ادنتوژنیک اپیتلیالی کلسیفیه شونده و همچنین تومورهای متاستاتیک نظیر کارسینوم تیروئید، کلیه و ملانوم مشاهده می‏شود. به علاوه ((ASPS و پاراگانگلیوما هم حاوی سلول روشن هستند. از آنجا که تومورهای متاستاتیک به ناحیه دهان برخلاف سایر تومورهای حاوی سلول روشن که در بالا به آنها اشاره شد نـادر هستند تشخیص کارسینوم سلول کلیه متاستاتیک

به فک می‏تواند دشوار باشد.(6)

برخلاف CCRCC که در آن سلول‏های روشن بوده و جزء غالب سلولی را تشکیل می‏دهند، کارسینوم‏های غدد بزاقی به ویژه موکواپیدرموئید کارسینوما و کارسینوم سلول آسینی علاوه بر کانون‏های سلول روشن به ترتیب حاوی جزایری از سلول‏های سنگفرشی و سلول‏های گرانولار بازوفیلیک نیز می‏باشند. به علاوه حضور گلیکوژن بدون موسین در سلول‏های روشن در CCRCC در تشخیص آن از ضایعات غدد بزاقی کمک کننده است. چون گلیکوژن و موسین هر دو در کارسینوم سلول آسینی و موکواپیدرموئید کارسینوما مثبت هستند. همچنین بروز همزمان سیتوکراتین و ویمنتین در CCRCC در تشخیص کمک‏کننده است زیرا این حالت در سایر کارسینوم‏ها غیرمعمول می‏باشد.(6)

تمام مارکرهای میواپی‏تلیال در CCRCC منفی هستند در عوض EMC برای این مارکرهای میواپی‏تلیالی مثبت می‏باشد.

 سلول‏های روشن در CCRCC حاوی مقادیر فراوان از گلیکوژن و لیپید بوده در حالی که سلول روشن در کارسینوم تیروئید فاقد چربی و گلیکوژن است و در عوض از نظر ایمونوهیستوشیمی برای تیروگلوبولین مثبت هستند.(7) کارسینوم سلول روشن پروستات برای PAS مثبت و برای ویمنتین و CD-10 این بروز منفی است. بروز مثبت Inhibin در کارسینوم آدرنال دیده می‏شود ولی این مارکر در CCRCC منفی است. در ملانوم اگرچه
HMB-45، S-100 دارای بروز مثبت می‏باشند ولی برای CD-10 منفی است.

CD10 (CALLA[9])، یک آنزیم روی سطح سلول است

که فعالیت متالواندوپپتیدازی داشته و در تعدادی از سلول‏های طبیعی بدن مانند سلول‏های پروژنیتور لنفوئیدی و سلول‏های میواپیتلیال پستان و غده بزاقی و حاشیه مسواکی سلول‏های اپیتلیال توبولار کلیه بروز می‏یابد. بیش از 80% از CCRCCها برای این مارکر مثبت هستند(11و12) (تصویر D-1(. ویمنتین یک فیلامان بینابینی در بافت کلیوی نرمال است و در 87% کارسینوم‏های سلول کلیه بروز می‏یابد.(11)

تقریباً تمام تومورهای غدد بزاقی به جز تومور میواپی‏تلیال خالص (Purely myoepithelial tumor)،
1
CK7 را بروز می‏دهند در حالی که CCRCC برای این مارکر منفی است. (ممکن است بسیار کم در حدود
14-20% مثبت شود)(11) که در مورد گزارش ما مثبت شد.

اگرچـه به صـورت کانـونی ممکن است شـاهد بروز

EMA در CCRCC باشیم ولی همانگونه که اشاره شد.

TTF-1 و Inhibin در CCRCC منفی می‏باشند.(12) که در مورد گزارش ما نیز منفی شد.

به طور کلی یک پانل ایمونوهیستوشیمی (IHC) شامل S-100، Vimentin، EMA، CEA، CD10، CK7 برای تشخیص CCRCC از سایر تومورها با سلول روشن مفید می‏باشد ولی باید اشاره داشت که اگرچه IHC در تشخیص افتراقی کمک‏کننده است ولی سایر معاینات پاراکلینیکی مانند تصویربرداری باید به منظور تشخیص صحیح انجام پذیرد.

یافته‏های پانل IHC در این گزارش مورد با دیگر موارد گزارش شده از این ضایعه و دیگر ضایعات با نمای پاتولوژیک مشابه در بررسی‏های دیگر در جدول 1 مورد مقایسه قرار گرفته است.


 

جدول 1 : مارکرهای ایمونوهیستوشیمی که برای کارسینوم‏های حاوی سلول روشن استفاده شده است

نوع تومور

مطالعات و مقالات

انجام شده

Vimentin

EMA

CEA

Smooth muscle actin

سیتوکراتین 7

S-100

CD10

Hyalinizing Clear Cell Ccarcinoma

(HCCC) (13)

Li G

منفی

گزارش نشده

گزارش نشده

منفی

CK 5, 6, 7, 8,14,17,18  مثبت شدند و ck20 منفی شد.

منفی

گزارش نشده

Calvarial Metastasis of RCC(14)

Bharat Rekhj

به صورت کانونی مثبت شد

منفی

گزارش نشده

گزارش نشده

منفی شد

گزارش نشده

بصورت منتشر

مثبت شد

HCCC(15)

Narriana Berho

گزارش نشده

مثبت

منفی

مثبت

مثبت

مثبت

 

CCOC(16)

Li TJ,

منفی

مثبت

منفی

منفی

CK19 مثبت

منفی

گزارش نشد

EMC(17)

Francesca Angiero

گزارش نشده

قویاً

مثبت

گزارش نشده

گزارش نشده

بطور ضعیف مثبت ,CK5,CK6,CK7

CKAE-1/AE-3

بطور ضعیف مثبت

مثبت

منفی: رنگ‏آمیزی انجام شده ولی بروز نداشته                                                          گزارش نشده: رنگ‏آمیزی انجام نپذیرفته است


 

 
   


دقت در تشخیص افتراقی به کمک نمای میکروسکوپی معمول (هماتوکسیلین و ائوزین) و استفاده از سایر روش‏های تشخیصی شامل رنگ‏آمیزی‏های هیستوشیمی، آزمایشات سرولوژی خون و ادرار، تصویربرداری و یافته‏های بالینی در تشخیص این ضایعات حائز اهمیت است.

تشکر و قدردانی

در پایان از زحمات سرکار خانم دکتر مریم امیرچخماقی، آقایان دکتر امیرحسین جعفریان، دکتر تقی غیاثی مقدم، دکتر کاظم انوری و دکتر محسن سنایی تقدیر و تشکر می‏گردد.[

 
 1. Van der Waal RI, Buter J, Van der Waal I. Oral metastases: Report of 24 cases. Br J Oral Maxillofac Surg 2003; 41(1): 3-6.
 2. Maestre-Rodríguez O, Gonzalez-García R, Mateo-Arias J, Moreno-García C, Serrano-Gil H, Villanueva-Alcojol L, et al. Metastasis of renal clear-cell carcinoma to the oral mucosa,an atypical location. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2009; 14(11): 601-4.
 3. Neville B, Damm DD, Allen CM, Bouquot J. Oral & Maxillofacial Pathology. 3th ed. China: W.B. Saunders Co; 2008. P. 409-12.
 4. Simo R, Sykes AJ, Hargreaves SP, Axon PR, Birzgalis AR, Slevin NJ, et al. Metastatic renal cell carcinoma to the nose and paranasal sinuses. Head & Neck 2000; 22(7): 722-7.
 5. Tsianos EB, Karentzos C, Papadopoulos NE. Metastatic renal cell carcinoma in the gingiva of the maxilla and mandible: Report of a Case. J Oral Maxillofac Surg 1987; 45(11): 975-7.
 6. Jayasooriya PR, Gunarathna IANS, Attygalla AM, Tilakaratne WM. Metastatic renal cell carcinoma presenting as a clear cell tumours in the head and neck region. Oral Oncol EXTRA 2004; 40: 50-3.
 7. Jones GM, Telfer MR, Eveson JW. Metastatic renal clear cell carcinoma of the jaws. Two cases illustrating clinical and pathological diagnostic problems. Br J Oral Maxillofac Surg 1990; 28(3): 172-5.
 8. Hallock A, Rodrigues G. Toothache as a presenting symptom of metastatic renal cell cancer. Can Urol Assoc J 2009; 3(5): 42-4.
 9. 10. Halperin EC,  Perez CA,  Brady LW,  Wazer DE,  Freeman C. Kidney, Renal Pelvis and Ureter. In: Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. P. 1400-9.
 10. Kanayama H, Lui WO, Takahashi M, Naroda T, Kedra D, Wong FK, et al. Association of a novel constitutional translocation t (1q;3q) with familial renal cell carcinoma. J Med Genet 2003; 38(3): 165-70.
 11. Zhang RD, Price JE, Fujimaki T, Bucana CD, Fidler IJ. Differential permeability of the blood-brain barrier in experimental brain metastases produced by human neoplasms implanted into nude mice. Am J Pathol 1992; 141(5): 1115-24.
 12. Lai G, Nemolato S, Lecca S, Parodo G, Medda C, Faa G. The role of immunohistochemistry in the diagnosis of hyalinizing clear cell carcinoma of the minor salivary gland: A case report. Eur J Histochem 2008; 52(4): 251-4.
 13. Rekhi B, Kumar R, Menon S, Medhi S, Desai SB. Calvarial metastasis of a renal cell carcinoma, mimicking a primary alveolar soft part sarcoma, in a young girl-a rare case report. Pathol Oncol Res 2009; 15(1): 137-41.
 14. Berho M, Huvos AG. Central hyalinizing clear cell carcinoma of the mandible and the maxilla a clinicopathologic study of two cases with an analysis of the literature. Hum Pathol 1999; 30(1): 101-5.
 15. Li TJ, Yu SF, Gao Y, Wang EB. Clear cell odontogenic carcinoma: A clinicopathologic and immunocytochemical study of 5 cases. Arch Pathol Lab Med 2001; 125(12): 1566-71.

8.      Gasparini G, Boniello R, Moro A, Federico F, Castri F, Pelo S. Unusual clear cell tumors of the jaws-clinical and histopathological considerations: A case report. J Med Case Reports 2008; 2: 290.

17.   Angiero F, Sozzi D, Seramondi R, Valente MG. Epithelial-myoepithelial carcinoma of the minor salivary glands: Immunohistochemical and morphological features. Anticancer Res 2009; 29(11): 4703-9.