نویسنده = جهانشاه صالحی نژاد
ارزیابی تراکم عروق خونی در نئوپلاسم های شایع و بدخیم غده بزاقی

دوره 38، شماره 3، مهر 1393، صفحه 221-232

10.22038/jmds.2014.2211

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ فرزاد یزدانی؛ زهرا دهقان؛ علی اکبر محمودی؛ ثریا خفری


میزان انطباق تشخیص‏های بالینی و هیستوپاتولوژیک ضایعات پوستی- مخاطی در حفره دهان

دوره 36، شماره 4، دی 1391، صفحه 309-316

10.22038/jmds.2012.52

رضا زارع محمودآبادی؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ سعیده خواجه احمدی؛ شادی ثقفی؛ عبدالله جوان؛ شهره طاهری مقدم


مقایسه سی ساله تشخیص‏های بالینی و هیستوپاتولوژیک ضایعات غدد بزاقی، کیست‏ها و تومورهای ادنتوژنیک در دانشکده دندانپزشکی مشهد-ایران

دوره 34، شماره 4، دی 1389، صفحه 299-308

10.22038/jmds.2010.1180

نصرالله ساغروانیان؛ حسن حسین پور جاجرم؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ منور افضل آقایی؛ نرگس قاضی


گزارش مورد: نوریلمومای دژنره داخل استخوان فک پایین در یک خانم 23 ساله

دوره 33، شماره 4، دی 1388، صفحه 353-360

10.22038/jmds.2009.1262

جهانشاه صالحی نژاد؛ فرامرز بابازاده؛ شادی ثقفی؛ رضا زارع محمود آبادی؛ علیرضا رجائی


بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در ارتباط با سرطان دهان در مشهد-ایران در سال 1387

دوره 33، شماره 2، تیر 1388، صفحه 107-114

10.22038/jmds.2009.1275

شادی ثقفی؛ رضا زارع محمودآبادی؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ فرناز فلکی؛ شهاب فرخی زاد


بررسی بروز گیرنده های استروژن و پروژسترون در گرانولومای پیوژنیک و تومور حاملگی مخاط دهان به روش ایمنوهیستوشیمی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 63-68

10.22038/jmds.2009.1293

نوشین محتشم؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ کامران غفارزادگان؛ عاطفه ناصح؛ نرگس قاضی


گزارش یک مورد بیماری سلول لانگرهانس

دوره 32، شماره 4، دی 1387، صفحه 333-338

10.22038/jmds.2008.1307

آتس سا پاک فطرت؛ فرناز فلکی؛ زهرا دلاوریان؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ نوشین محتشم


بررسی بروز انکو پروتئین TP53 در کارسینوم موکواپی درموئید غدد بزاقی و ارتباط آن با Grading

دوره 32، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 31-36

10.22038/jmds.2008.1336

جهانشاه صالحی نژاد؛ نوریه شریفی؛ علیرضا مومنی؛ ستاره شجاعی


بررسی ارتباط شاخص های AgNOR, Ki-67 با درجه بدخیمی کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقی

دوره 28، شماره 1,2، فروردین 1383، صفحه 53-60

10.22038/jmds.2004.1592

جهانشاه صالحی نژاد؛ کامران غفارزادگان؛ نصرالله ساغروانیان؛ نوشین محتشم


بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در مبتلایان به بیماریهای پریودنتال

دوره 27، شماره 3,4، مهر 1382، صفحه 150-154

10.22038/jmds.2003.1614

جمیله قدوسی؛ مریم بیدار؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ محمد تقی حافظ