موضوعات = اندودانتیکس
تعداد مقالات: 27
2. مقایسه استحکام کششی فایبر پست های سمان شده با رزین های Panavia F2.0، Clearfil SA و RelyX U200 در دندان های درمان ریشه شده

دوره 43، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-9

شیما اعلایی؛ سارا کلباسی انارکی؛ امین رضایی عدلی؛ ندا روحی


4. بررسی هیستولوژیک ترومای اکلوژن بر پالپ و پری اپیکال دندان مولر سگ : مطالعه حیوانی

دوره 43، شماره 1، بهار 1398، صفحه 56-66

اعظم السادات مدنی؛ نوشین محتشم؛ مریم بیدار؛ آناهید جویا؛ سهند سمیعی راد


5. بررسی میزان توانمندی حرفه ای و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندان پزشکی با روش خود ارزیابی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 348-355

رضا یزدانی؛ سیمین زهرا محبی؛ ماجد مرتضوی؛ دانیال معدن کن


6. مقایسه تأثیر مهارکننده های بافتی بر فعالیت ضدمیکروبی یک شوینده ی جدید حاوی نانوذره ی نقره، هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین

دوره 42، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 320-328

علیرضا عدل؛ محمد معتمدی فر؛ فرشته صبح نمایان؛ لادن شاه چراغی؛ مهرداد وثوقی؛ احمد غلامی


7. اثربخشی تجویز پیش درمانی با ژلوفن و ادویل بر کاهش درد پس ازدرمان کانال ریشه دندان

دوره 42، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 175-184

محمد مهدی یاقوتی خراسانی؛ مینا میرسعیدی


8. بررسی مورفولوژی ریشه و کانال پره مولر اول فک بالا با استفاده از تصاویرCBCT

دوره 42، شماره 1، بهار 1397، صفحه 31-40

مریم تفنگچی‌ها؛ مرجان بلبلیان؛ امین قاسمی


9. رابطه بین اکلوژن تروماتیک و شکست در ترمیم ضایعات پری اپیکال: یک گزارش مورد

دوره 41، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 183-188

مرضیه جعفری؛ الهه مقیم فاروجی


10. مقایسه آزمایشگاهی شکست و تغییر شکل فایل های روتاری ProTaper Universal و Neoniti

دوره 40، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 381-388

سیاوش موشخیان؛ حسین باقری؛ علی شهابی؛ مریم فرقانی


11. گزارش مورد: جایگذاری تاخیری دو مورد دندان بیرون افتاده از ساکت دندانی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 297-302

مریم جویباری مقدم؛ مهدی انارکی


12. مقایسه شدت درد پس از پاک سازی کانال با استفاده از فایل Reciproc و RaCe در پالپیت نکروزه

دوره 40، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 213-222

وحید زند؛ آیلا حسنی؛ امین سالم میلانی؛ کیوان علیازی؛ پردیس تهرانچی


14. گزارش مورد درمان ریشه دندان های پره مولر اول و دوم مندیبل با سه کانال مجزا

دوره 40، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 187-192

سیدمهدی انارکی فیروز؛ حمید جعفرزاده باکویی؛ محمدحسن ضرابی؛ مسعود یعقوبی


15. بررسی میزان ترشح IL-1b توسط استئوبلاستهای انسانی در مجاورت MTA سفید، MTA تیره، سمان پرتلند و IRM بعنوان مواد پرکننده انتهای ریشه

دوره 31، شماره 1,2، بهار 1386، صفحه 7-16

مریم بیدار؛ جلیل توکل افشاری؛ محمد حسن ضرابی؛ نوید آقاسی زاده


16. بررسی مقایسه ای دقت تعیین طول کارکرد کانال با بزرگنمایی های مختلف رادیوگرافی دیجیتال

دوره 31، شماره 1,2، بهار 1386، صفحه 17-24

مریم جاویدی؛ فاطمه نژاد نصرالله؛ محسن سیدنوزادی


18. بررسی آزمایشگاهی وجود کانال دوم در ریشه دیستال مولرهای اول و دوم فک پائین

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 177-182

مریم بیدار؛ مهشید شیخ نظامی؛ سعید مرادی


19. بررسی آزمایشگاهی نشت آپیکالی پس از آماده سازی کانال با کاربرد RC Prep

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 217-224

مینا زارعی؛ محمود برزنونی؛ حبیب الله اسماعیلی


21. بررسی آزمایشگاهی تأثیر "tug-back" بر سیل آپیکالی در درمان ریشه

دوره 30، شماره 1,2، بهار 1385، صفحه 65-70

مسعود ساعتچی؛ فاطمه رستمی


22. مقایسه دقت رادیوگرافی معمولی و دیجیتالی در تعیین طول کارکرد کانال

دوره 30، شماره 1,2، بهار 1385، صفحه 33-40

مریم جاویدی؛ آلاله شجاع رضوی؛ حبیب الله اسماعیلی


23. بررسی چسبندگی و مورفولوژی سلولهای استئوبلاست انسان در مجاورت MTA سفید، MTA تیره و IRM بعنوان مواد پرکننده انتهای ریشه توسط اسکن میکروسکپ الکترونی

دوره 30، شماره 1,2، بهار 1385، صفحه 25-32

مریم بیدار؛ جمیله قدوسی؛ جلیل توکل افشاری؛ فاطمه شهرامی؛ محمدعلی فهمیده کار