موضوعات = اندودانتیکس
تعداد مقالات: 27
4. بررسی هیستولوژیک ترومای اکلوژن بر پالپ و پری اپیکال دندان مولر سگ : مطالعه حیوانی

دوره 43، شماره 1، بهار 1398، صفحه 56-66

10.22038/jmds.2019.12476

اعظم السادات مدنی؛ نوشین محتشم؛ مریم بیدار؛ آناهید جویا؛ سهند سمیعی راد


5. بررسی میزان توانمندی حرفه ای و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندان پزشکی با روش خود ارزیابی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 348-355

10.22038/jmds.2018.11993

رضا یزدانی؛ سیمین زهرا محبی؛ ماجد مرتضوی؛ دانیال معدن کن


6. مقایسه تأثیر مهارکننده های بافتی بر فعالیت ضدمیکروبی یک شوینده ی جدید حاوی نانوذره ی نقره، هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین

دوره 42، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 320-328

10.22038/jmds.2018.11996

علیرضا عدل؛ محمد معتمدی فر؛ فرشته صبح نمایان؛ لادن شاه چراغی؛ مهرداد وثوقی؛ احمد غلامی


7. اثربخشی تجویز پیش درمانی با ژلوفن و ادویل بر کاهش درد پس ازدرمان کانال ریشه دندان

دوره 42، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 175-184

10.22038/jmds.2018.10895

محمد مهدی یاقوتی خراسانی؛ مینا میرسعیدی


8. بررسی مورفولوژی ریشه و کانال پره مولر اول فک بالا با استفاده از تصاویرCBCT

دوره 42، شماره 1، بهار 1397، صفحه 31-40

10.22038/jmds.2018.10423

مریم تفنگچی‌ها؛ مرجان بلبلیان؛ امین قاسمی


10. مقایسه آزمایشگاهی شکست و تغییر شکل فایل های روتاری ProTaper Universal و Neoniti

دوره 40، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 381-388

10.22038/jmds.2016.7237

سیاوش موشخیان؛ حسین باقری؛ علی شهابی؛ مریم فرقانی


12. مقایسه شدت درد پس از پاک سازی کانال با استفاده از فایل Reciproc و RaCe در پالپیت نکروزه

دوره 40، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 213-222

10.22038/jmds.2016.7079

وحید زند؛ آیلا حسنی؛ امین سالم میلانی؛ کیوان علیازی؛ پردیس تهرانچی


14. گزارش مورد درمان ریشه دندان های پره مولر اول و دوم مندیبل با سه کانال مجزا

دوره 40، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 187-192

10.22038/jmds.2016.6342

سیدمهدی انارکی فیروز؛ حمید جعفرزاده باکویی؛ محمدحسن ضرابی؛ مسعود یعقوبی


16. بررسی مقایسه ای دقت تعیین طول کارکرد کانال با بزرگنمایی های مختلف رادیوگرافی دیجیتال

دوره 31، شماره 1,2، بهار 1386، صفحه 17-24

10.22038/jmds.2007.1398

مریم جاویدی؛ فاطمه نژاد نصرالله؛ محسن سیدنوزادی


18. بررسی آزمایشگاهی وجود کانال دوم در ریشه دیستال مولرهای اول و دوم فک پائین

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 177-182

10.22038/jmds.2006.1427

مریم بیدار؛ مهشید شیخ نظامی؛ سعید مرادی


19. بررسی آزمایشگاهی نشت آپیکالی پس از آماده سازی کانال با کاربرد RC Prep

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 217-224

10.22038/jmds.2006.1431

مینا زارعی؛ محمود برزنونی؛ حبیب الله اسماعیلی


22. مقایسه دقت رادیوگرافی معمولی و دیجیتالی در تعیین طول کارکرد کانال

دوره 30، شماره 1,2، بهار 1385، صفحه 33-40

10.22038/jmds.2006.1453

مریم جاویدی؛ آلاله شجاع رضوی؛ حبیب الله اسماعیلی