دوره و شماره: دوره 39، شماره 4 - شماره پیاپی 95، دی 1394، صفحه 291-388 
6. بررسی تاثیر آلودگی بزاق بر ریزنشت سیلانت در سیستم‏های ادهزیو سلف‏اچ با اسیدیته مختلف

صفحه 343-350

10.22038/jmds.2015.5808

مریم طالبی؛ رسول صاحب علم؛ مریم مهرابخانی؛ نگار مختاری امیرمجد؛ گلناز ملیحی


7. بررسی ترجیحات دانشجویان دندانپزشکی مشهد در مورد ساختار اسلایدهای آموزشی

صفحه 351-362

10.22038/jmds.2015.5144

پگاه مسنن مظفری؛ علیرضا صراف شیرازی؛ مریم امیرچقماقی؛ امیرعباس آذریان؛ نوشین جلایری پناه


8. بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و میزان ناراحتی بدن در بین دندانپزشکان با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری

صفحه 363-372

10.22038/jmds.2015.5809

حامد ندری؛ امیر ندری؛ بیتا روحانی؛ فاطمه فصیح رامندی؛ محسن امین سبحانی؛ ایمان ناصح


گزارش مورد

10. گزارش یک مورد ریواسکولاریزاسیون در دندان سانترال دائمی نابالغ فک بالای تروماتیزه

صفحه 383-388

10.22038/jmds.2015.4587

مهسا یاربخت؛ فاطمه مظهری؛ علیرضا صراف شیرازی؛ سارا رمضانیان نیک