دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، دی 1400 
بررسی کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

صفحه 336-348

10.22038/jmds.2021.56054.2024

امیر حسن جهانتاش؛ الهام بابادی اوره گانی؛ مریم صادقی پور رودسری؛ محمد بهناز؛ مهشید نامداری


اجرا و ارزشیابی نرم افزار آموزشی زخم های دهانی با قابلیت اجرا بر روی تلفن های هوشمند

صفحه 374-385

10.22038/jmds.2021.54467.1999

جواد سرآبادانی؛ مجید صنعت خانی؛ امید ابوالحسنی؛ مائده شکری؛ مریم سادات دانشمند؛ عبدالله جوان رشید