دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، پاییز 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی کارایی سفید کردن در منزل در اصلاح رنگ دندان های دارای لکه های سفید بعد از درمان ارتودنسی

صفحه 201-208

فرزانه احراری؛ مجید اکبری؛ حمیده سادات محمدی پور؛ صالحه سکندری


3. بررسی آزمایشگاهی اثر چرخه مکانیکی نیرو بر میزان ریزنشت مخلوط نانوذرات اکسید مس و کامپوزیت فلو

صفحه 216-227

علیرضا دانش کاظمی؛ عبدالرحیم داوری؛ سولماز قنبرنژاد؛ پدرام دانش کاظمی؛ نیلوفر فلاح چم آسمانی؛ فاطمه قائمی


6. مقایسه اثر دو دهانشویه گیاهی و کلرهگزیدین بر روی التیام لثه بعد از انجام جراحی افزایش طول تاج کلینیکی دندان

صفحه 248-258

ایمان علی محمدی؛ محمود نصر اصفهانی؛ سید محمدرضا حکیمانه؛ داریوش طالعی؛ محمد امین بافنده؛ سید شجاع الدین شایق


9. تأثیر خمیر مخاط‌ چسب چای سبز بر درمان زخم‌های آفتی عودکننده دهان

صفحه 279-288

عاتکه موقری پور؛ پیام خزائلی؛ نازنین کامیاب؛ مهسا پورزمانی؛ فاطمه سادات معین زاده؛ محمود شیخ فتح الهی


مقاله مروری

11. مروری بر دستورالعمل ها و مطالعات موجود در زمینه پیشگیری از عفونت کوید-19 در مراکز دندانپزشکی

صفحه 299-307

احسان رفیعی منش؛ فاطمه احمدی؛ ترانه موحد؛ اورنگ عبداللهی