دوره و شماره: دوره 32، شماره 3، مهر 1387 

مقاله پژوهشی

تاثیر فرول و نوع سمان بر استحکام شکست دندان های پست، کور و کراون شده

صفحه 183-188

10.22038/jmds.2008.1309

نفیسه اسدزاده عقدایی؛ رضا گوهریان؛ امین اسدالهی


بررسی شاخص های پریودنتال در اختلالات افسردگی

صفحه 189-194

10.22038/jmds.2008.1310

سید علی بنی هاشم راد؛ شادی ثقفی؛ محمود طباطبایی


بررسی تأثیر کاربرد دهانشویه سدیم فلوراید بر خصوصیات الاستیکی چین های الاستومری

صفحه 199-206

10.22038/jmds.2008.1312

براتعلی رمضان زاده؛ نادیا حسن زاده؛ ندا اسلامی؛ محبوبه دهقانی محمدآبادی؛ حبیب الله اسماعیلی