دوره و شماره: دوره 32، شماره 4، دی 1387 
بررسی تأثیر درمان غیر جراحی پریودنتال بر میزان هموگلوبین گلیکوزید در بیماران دیابتی نوع II

صفحه 269-276

10.22038/jmds.2008.1299

فائزه بصیری؛ سولماز اکبری؛ احمد حائریان اردکانی؛ محمد افخمی اردکانی؛ محمداسماعیل آیت


بررسی اثر موقعیت بیمار بر ثبت رابطه مرکزی به روش تریسینگ قوس گوتیک در بیماران بی دندان

صفحه 385-292

10.22038/jmds.2008.1301

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ حسین اخویزادگان؛ نفیسه نفیسه اسدزاده عقدایی


گزارش مورد

گزارش یک مورد بیماری سلول لانگرهانس

صفحه 333-338

10.22038/jmds.2008.1307

آتس سا پاک فطرت؛ فرناز فلکی؛ زهرا دلاوریان؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ نوشین محتشم