دوره و شماره: دوره 35، شماره 4، دی 1390 
4. مقایسه رادیوگرافی معمولی و دیجیتال در ارزیابی ترمیم ضایعات استخوانی در فک سگ

صفحه 271-282

10.22038/jmds.2011.947

مهناز شیخی؛ فاطمه سالمی؛ منصور ریسمانچیان؛ سعید نصوحیان؛ محمد رضوی؛ عباس مقیم بیگی


5. بررسی وضعیت پریودنتال در مبتلایان به آرتریت روماتوئید

صفحه 283-288

10.22038/jmds.2011.948

مرتضی طاهری؛ مسعود ثقفی؛ محمدحسن نجفی؛ مهرداد رادور؛ صدیقه مرجانی؛ آیدا جوانبخت؛ زهرا باغانی


6. تاثیر پرسلن پوشاننده و استفاده از لاینر بر استحکام باند ریز کششی سرامیک زیرکونیایی Cercon

صفحه 289-296

10.22038/jmds.2011.949

مرضیه علی‌خاصی؛ حکیمه سیادت؛ عباس منزوی؛ محمدعلی ناصری؛ صدیقه شیخ زاده


7. بررسی تأثیر ابتلا به پریودنتیت مزمن بر میزان بیان ژن TLR-2 و TLR-4 در بافت لثه ای

صفحه 297-306

10.22038/jmds.2011.950

کاظم فاطمی؛ مهرداد رادور؛ عبدالرحیم رضایی؛ حمیدرضا عرب؛ هوشنگ رفعت پناه؛ حسن آذان گو خیاوی؛ یلدا دادپور


گزارش مورد

10. گزارش یک مورد سنگ بزاقی بزرگ بدون علائم بالینی در غده تحت فکی

صفحه 325-330

10.22038/jmds.2011.953

مهدی نیکنامی؛ سعید نظافتی؛ پژمان حدادی؛ سعید حاج محمدی