دوره و شماره: دوره 35، شماره 3، مهر 1390 

مقاله پژوهشی

بررسی مقایسه¬ای مقاومت به شکست دو نوع کوپینگ سرامیکی آلومینا

صفحه 147-156

10.22038/jmds.2011.954

احمدحسن آهنگری؛ کیانوش ترابی؛ میلاد معتمدی؛ سعید صالحی


کاربرد تحلیل پاسخ‏های رتبه ای طولی در درمان دارویی اختلالات روانی بر بیماری لیکن پلان دهانی

صفحه 157-164

10.22038/jmds.2011.955

حبیب الله اسماعیلی؛ محمدتقی شاکری؛ فاطمه سلمانی؛ هادی جباری نوقابی؛ زهره دلیرثانی


بررسی آلودگی میکروبی پروتز‏های متحرک آکریلی نو ساخته شده در لابراتوارهای دندانپزشکی شهر یزد (ایران) در سال 1388

صفحه 205-212

10.22038/jmds.2011.960

محمدحسین لطفی کامران؛ عباسعلی جعفری ندوشن؛ عباس فلاح تفتی؛ سید سجاد موسوی؛ مریم ساده؛ مرضیه بیگم مدرسی


مقاله مروری و متاآنالیز

مروری بر تومور پیندبورگ

صفحه 223-236

10.22038/jmds.2011.962

عطاءالله حبیبی