موضوعات = پاتولوژی دهان
تعداد مقالات: 19
1. بررسی هیستولوژیک ترومای اکلوژن بر پالپ و پری اپیکال دندان مولر سگ : مطالعه حیوانی

دوره 43، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 56-66

10.22038/jmds.2019.12476

اعظم السادات مدنی؛ نوشین محتشم؛ مریم بیدار؛ آناهید جویا؛ سهند سمیعی راد


2. ردیابی ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در آملوبلاستوما به روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)

دوره 42، شماره 4، دی 1397، صفحه 298-306

10.22038/jmds.2018.11989

رضا زارع محمودآبادی؛ شادی ثقفی؛ فرناز مهاجرتهران؛ فرهاد جعفری؛ شقایق رفیعی؛ مائده شکری


6. بررسی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 49-58

10.22038/jmds.2018.10419

سپیده سیف؛ زهره جعفری اشکاوندی؛ مریم مردانی؛ نسرین حمیدی زاده


8. گزارش یک مورد ملانومای بدخیم دهان در خلف مندیبل

دوره 42، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 87-94

10.22038/jmds.2018.10417

آناهیتا قربانی؛ مائده صالحی؛ علیرضا قنادان؛ طاهره ملانیا


9. بررسی آگاهی کارورزان دانشکده پزشکی ساری و بابل از پریودنتیت در سال 93-1392

دوره 41، شماره 3، مهر 1396، صفحه 263-272

10.22038/jmds.2017.9227

آویده معبودی؛ محدثه حیدری؛ آتنا شیوا؛ مهتاب ابراهیمی نژاد


10. گزارش یک مورد نادر استئوسارکوم فک پایین در کودک 8 ساله

دوره 41، شماره 3، مهر 1396، صفحه 289-294

10.22038/jmds.2016.7852

آتنا شیوا؛ امیرحسین پاکروان


11. مقایسه میزان مالون دی آلدئید (MDA) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم

دوره 40، شماره 4، دی 1395، صفحه 317-324

10.22038/jmds.2016.7626

سیدعلی بنی هاشم راد؛ شادی ثقفی؛ کاظم فاطمی؛ محمد گرایلی؛ عبدالله جوان


12. بررسی کارایی پلیت‌ روی مخاطی در درمان شکستگی‌های تیغه کامی فک فوقانی

دوره 40، شماره 4، دی 1395، صفحه 345-352

10.22038/jmds.2016.7635

سمیه عبداله پور؛ امین راه پیما؛ سعیده خواجه احمدی


13. افزایش حجم غیر معمول فکین در بیمار مبتلا به هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه : یک گزارش مورد

دوره 40، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-2

10.22038/jmds.2016.6945

آتس سا پاک فطرت؛ زهره دلیرثانی؛ نجمه انبیایی؛ شادی ثقفی؛ صدیقه مدرس موسوی


14. گزارش یک مورد Palisaded Encapsulated Neuroma (PEN)در لثه لینگوال مندیبل

دوره 40، شماره 3، مهر 1395، صفحه 303-308

10.22038/jmds.2016.6754

آرزو ریانی؛ صفورا سیفی؛ منصوره محمدی؛ فاطمه علی اکبر پور؛ زهرا علیزاده؛ سینا عرب شیبانی


16. گزارش یک مورد سندروم نئوپلازی های متعدد اندوکرین نوع (MEN2B) 2B

دوره 30، شماره 3,4، مهر 1385، صفحه 335-342

10.22038/jmds.2006.1447

مریم امیرچقماقی؛ نوشین محتشم؛ پگاه مسنن مظفری


19. بررسی اثر القاء استخوان سازی ترکیبات Statin در rat

دوره 29، شماره 3,4، مهر 1384، صفحه 287-294

10.22038/jmds.2005.1494

بهزاد هوشمند؛ بهنام اسلامی؛ شهره عموئی