کلیدواژه‌ها = شیوع
تعداد مقالات: 9
1. شیوع ضایعات دهانی و ارتباط آن با ریسک فاکتورها در سالمندان آسایشگاه های شهرستان بندرعباس در سال 1397

دوره 44، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 149-156

ارزو ریانی؛ مریم زمان زاده؛ فرزانه کریمی رومنی


3. بررسی شیوع سلول های هالر با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک

دوره 40، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-36

لیلا خجسته پور؛ عبدالعزیز حق نگهدار؛ الهام ولی پور


4. بررسی شیوع سابلوکساسیون مفصل گیجگاهی فکی و عوامل مرتبط با آن در دانش‏ آموزان شهر شیراز

دوره 39، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 323-334

عبدالعزیز حق نگهدار؛ مهرنوش تدین؛ علی دهقانی؛ لیلا خجسته پور


6. شیوع سنگ‌های پالپی در کلیشه‏ های رادیوگرافی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گیلان در سال 1390

دوره 38، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 99-106

عالیه سادات جوادزاده؛ سیده طاهره محتوی پور؛ یاسمین وثوقی؛ زهرا پورحبیبی؛ سمیه نعمتی؛ زهرا دلیلی


7. شیوع مصرف تنباکوی غیرتدخینی در دانشجویان پسر دانشگاه‏های شهر زاهدان و آگاهی از مضرات آن در سال 1391

دوره 37، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 335-344

ماریه هنرمند؛ مجید صنعت خانی؛ محمود بیکی قاسمی


9. شیوع تغییرات مخاط دهان در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی ناحیه 3 مشهد

دوره 28، شماره 1,2، بهار 1383، صفحه 15-22

عباس جوادزاده؛ محمود روحانی