نویسنده = محمدحسن نجفی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی رابطه بین میزان سیستاتین C موجود در بزاق تام و پریودنتیت مزمن

دوره 37، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 185-200

10.22038/jmds.2013.1102

محمدحسن نجفی؛ مرتضی طاهری؛ هوشنگ رفعت‏ پناه؛ امیر معین‏ تقوی؛ مجیدرضا مختاری؛ مریم محمدزاده رضایی؛ فاطمه فرازی


2. بررسی وضعیت پریودنتال در مبتلایان به آرتریت روماتوئید

دوره 35، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 283-288

10.22038/jmds.2011.948

مرتضی طاهری؛ مسعود ثقفی؛ محمدحسن نجفی؛ مهرداد رادور؛ صدیقه مرجانی؛ آیدا جوانبخت؛ زهرا باغانی


3. ارزیابی میزان جرم دندانی در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 195-200

10.22038/jmds.2007.1388

ناصر سرگلزایی؛ محمد حسن نجفی؛ محمد محمدزاده رضایی؛ مرتضی طاهری؛ بهزاد اکاتی


6. بررسی وضعیت پریودنتال بیماران دیابتی مرکز تحقیقات درمانی آموزشی و پژوهشی دیابت شهرستان آمل

دوره 27، شماره 1,2، بهار 1382، صفحه 67-74

10.22038/jmds.2003.1630

محمد حسن نجفی؛ مرتضی طاهری؛ مهرداد رادور؛ پرویز چگین