نویسنده = داوری، عبدالرحیم
تعداد مقالات: 13
1. بررسی آزمایشگاهی اثر چرخه مکانیکی نیرو بر میزان ریزنشت مخلوط نانوذرات اکسید مس و کامپوزیت فلو

دوره 44، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 216-227

علیرضا دانش کاظمی؛ عبدالرحیم داوری؛ سولماز قنبرنژاد؛ پدرام دانش کاظمی؛ نیلوفر فلاح چم آسمانی؛ فاطمه قائمی


2. مقایسه اثر ضد میکروبی کامپوزیت حاوی نانواکسید روی و مس بر علیه استرپتوکوکوس موتانس

دوره 43، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 344-351

عبدالرحیم داوری؛ احمد مصدق؛ علیرضا دانش کاظمی؛ سید مهدی مرتضوی سانیجی


4. بررسی اثر ماده بلیچینگ کربامیدپراکساید بر تغییر رنگ و ترنسلوسنسی سه نوع کامپوزیت رزین، در حضور یا عدم حضور لایه پوشاننده سطحی

دوره 43، شماره 1، بهار 1398، صفحه 10-21

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ مهسان ششمانی؛ الهام مطلبی؛ هاله کرمی


5. بررسی اثر Bevel و زوایای لبه ای حفره در توزیع استرس ترمیمهای کامپوزیتی غیرمستقیم به روش آنالیز اجزای محدود

دوره 42، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 209-201

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ رضا کارگر بداف


6. بررسی اثر لیزر Er: YAG و یون فلوراید بر رمینرالیزاسیون ضایعات پوسیدگی اولیه مینایی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 220-210

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ حسین عصار زاده؛ فهیمه شفیعی


7. بررسی آزمایشگاهی استحکام باند ریزبرشی ترمیم قدیم و جدید کامپوزیت با استفاده از دو سیستم باندینگ و کامپوزیت

دوره 42، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-48

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ حدیث اسماعیلی؛ فاطمه کوهستانی


8. درمان بیماران مبتلا به حساسیت عاجی افزایش یافته با روشی جدید و مقایسه آن با لیزر: مطالعه کلینیکی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-138

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ مریم راستی


9. درمان فلوروزیس با استفاده از لیزر Er:YAG همراه با مواد بلیچینگ - گزارش مورد

دوره 41، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-82

عبدالرحیم داوری؛ لاله داوودی


10. مقایسه درجه پلیمریزاسیون کامپوزیت‏های پک شونده و هیبرید با استفاده از Fourier Transform Infrared Spectroscopy

دوره 36، شماره 1، بهار 1391، صفحه 45-52

عبدالرحیم داوری؛ مریم کشفی؛ راهله السادات میرسیفی نژاد نائینی


11. مقایسه استحکام فشاری و کششی قطری دو نوع کامپوزیت نانو و دو نوع کامپوزیت هیبرید

دوره 34، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 281-290

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ سیدمجید موسوی نسب؛ سید عبدالحجه علوی


12. تعیین ارتباط بین سردردهای مزمن با ضایعات سرویکالی بدون پوسیدگی دندان ها

دوره 33، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 301-310

عبدالرحیم داوری؛ محمد حسن اسلامی؛ علیرضا دانش کاظمی؛ سیدمجید موسوی نسب؛ مجتبی صالحی


13. مقایسه استحکام پیوند برشی سیستم های Self-etch در عاج سطحی و عمقی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 189-194

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ زهرا یزدانی؛ مهدی مهدیخانی