کلیدواژه‌ها = رادیوگرافی دیجیتال
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی توافق مشاهده‏ کنندگان در تشخیص پوسیدگی‏‏ های بین دندانی در رادیوگرافی بایت‏ وینگ دیجیتال در دو نوع مانیتور LCD

دوره 39، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 315-322

مریم تفنگچی‏‏ ها؛ عاطفه یوسفی؛ آتنا کریمی؛ مهین بخشی؛ آیدا مهدی پور


2. هم خوانی سن تقویمی و مورفولوژی مهره های گردنی در رادیوگرافی لترال سفالومتری در جمعیتی از ایران

دوره 39، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-70

فریدا عابسی؛ سیده ستاره فتاحی؛ سینا حقانی فر؛ احسان موعودی؛ ولی الله آرش؛ ثریا خفری


3. بررسی ضایعات پری‏ آپیکال توسط رادیوگرافی دیجیتال، سونوگرافی و کالر داپلر (مطالعه توصیفی)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 119-128

شیرین سخدری؛ محمد برادران جمیلی؛ بهاره دادرسانفر؛ ندا نوروز شمسیان


4. بررسی تعداد کانال دندان کانین فک پایین با دو روش رادیوگرافیک و شفاف‏ سازی در یک جمعیت ایرانی

دوره 37، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-10

مریم احسانی؛ فریدا عابسی؛ فاطمه تاجیک؛ ثریا خفری


6. مقایسه رادیوگرافی معمولی و دیجیتال در ارزیابی ترمیم ضایعات استخوانی در فک سگ

دوره 35، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 271-282

مهناز شیخی؛ فاطمه سالمی؛ منصور ریسمانچیان؛ سعید نصوحیان؛ محمد رضوی؛ عباس مقیم بیگی


7. مقایسه دقت رادیوگرافی معمولی و دیجیتالی در تعیین طول کارکرد کانال

دوره 30، شماره 1,2، بهار 1385، صفحه 33-40

مریم جاویدی؛ آلاله شجاع رضوی؛ حبیب الله اسماعیلی