نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 8
1. مقایسه میزان استحکام کششی چهارنوع دندان مصنوعی آکریلی در محیط آزمایشگاهی در مجاورت با بزاق مصنوعی

دوره 36، شماره 2، تیر 1391، صفحه 105-112

10.22038/jmds.2012.821

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ محمد اسدالله زاده؛ سیدمجتبی زبرجد؛ مریم قره چاهی


2. پروتز ترکیبی مسدودکننده– چشم با استفاده از مگنت : یک گزارش بالینی

دوره 35، شماره 3، مهر 1390، صفحه 237-242

10.22038/jmds.2011.963

جعفر قره چاهی؛ امیر طاهر میرمرتضوی


3. بررسی مقایسه‏ ای ‏مواد رایج بهسازی بافت از نظر استرین برگشت‏پذیر، استرین دائمی و سختی

دوره 34، شماره 4، دی 1389، صفحه 291-298

10.22038/jmds.2010.1179

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ سیدمجتبی زبرجد؛ مهران بهرامی؛ حبیب الله اسماعیلی


4. ساخت پروتز گوش متکی بر ایمپلنت (گزارش مورد)

دوره 34، شماره 3، مهر 1389، صفحه 255-262

10.22038/jmds.2010.1193

جعفر قره چاهی؛ مهدی صدفی


6. بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی آکریلی در مجاورت بزاق مصنوعی

دوره 33، شماره 2، تیر 1388، صفحه 161-168

10.22038/jmds.2009.1282

جعفر قره چاهی؛ فاطمه رستمخانی؛ محمد اسدا... زاده؛ سیدمجتبی زبرجد


8. بررسی اثر موقعیت بیمار بر ثبت رابطه مرکزی به روش تریسینگ قوس گوتیک در بیماران بی دندان

دوره 32، شماره 4، دی 1387، صفحه 385-292

10.22038/jmds.2008.1301

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ حسین اخویزادگان؛ نفیسه نفیسه اسدزاده عقدایی