نویسنده = مجید عشق پور
ارزیابی آپنه انسدادی خواب پس از جراحی عقب بردن مندیبل در بیماران اسکلتال کلاس III، توسط ترکیبی از پرسشنامه‌های ESS، Berlin و STOP-BANG

دوره 44، شماره 3، مهر 1399، صفحه 236-247

10.22038/jmds.2020.47034.1889

سهند سمیعی راد؛ نیوشا یاوری؛ فریبا رضائی طلب؛ مجید عشق پور؛ عبدالله جوان؛ علی لبافچی


بررسی تاثیر افزایش مدت زمان جراحی دندان عقل مندیبل بر بروز درای ساکت

دوره 44، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 65-72

10.22038/jmds.2020.43543.1841

علیرضا شیرزاده؛ مجید عشق پور؛ مجید حسینی ابریشمی؛ افسانه تختی؛ شهرزاد دلشاد؛ عبدالله جوان


مقایسه معایب و مزایای تکنیکهای الکتروسرجری و استفاده از اسکالپل در برشهای داخل دهانی جراحیهای ارتوگناتیک

دوره 42، شماره 2، تیر 1397، صفحه 151-158

10.22038/jmds.2018.10891

رضا شاه اکبری؛ برات ا.. شبان؛ مجید عشق پور؛ شمسی کوهی خواجه ها؛ شمیمه اسدی


بررسی و مقایسه میزان از دست دادن خون حین انواع مختلف جراحی ارتوگناتیک

دوره 40، شماره 2، تیر 1395، صفحه 159-166

10.22038/jmds.2016.6686

سیدجابر میرجانی؛ علیرضا شریفیان عطار؛ فاطمه خسروی؛ مجید عشق پور


ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیوند استخوان از ناحیه توبروزیته

دوره 39، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 43-50

10.22038/jmds.2014.3602

رضا شاه اکبری؛ مجید عشق پور؛ مجیدرضا مختاری؛ اعظم کاظمی مقدم


ترابکولار جوونایل اوسی فاینگ فیبروما در فک پایین: گزارش مورد

دوره 38، شماره 3، مهر 1393، صفحه 275-280

10.22038/jmds.2014.2998

نوشین محتشم؛ مجید عشق پور؛ اعظم روشن میر؛ فاطمه حافظ ملکی؛ سمیه عبدالله پور


دندان‏های اضافه متعدد در بیمار غیر سندرومیک: گزارش مورد

دوره 37، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 81-84

10.22038/jmds.2014.447

مجید عشق پور؛ رضا شاه اکبری؛ برات ا... شبان


بررسی تغییرات میزان باز شدن دهان به دنبال جراحی ساژیتال اسپلیت دوطرفه فک تحتانی در بیماران مبتلا به پروگناتیسم فک پایین

دوره 35، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 43-50

10.22038/jmds.2011.978

برات الله شبان؛ مجید عشق پور؛ مسعود یعقوبی؛ فاطمه شهریار؛ حبیب الله اسماعیلی


جابجایی تصادفی سومین مولر فک پایین به فضای اینفراتمپورال: گزارش مورد

دوره 34، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 95-98

10.22038/jmds.2010.1212

رضا شاه اکبری؛ مجید عشق پور؛ حامد مرتضوی


گزارش یک مورد بازسازی لب تحتانی با استفاده از فلپ زبانی

دوره 33، شماره 3، مهر 1388، صفحه 255-258

10.22038/jmds.2009.1272

امین راه پیما؛ مجید عشق پور


گزارش مورد : جابجا شدن دندان عقل مندیبل به فضای پتریگومندیبولار در حین کشیدن دندان

دوره 32، شماره 3، مهر 1387، صفحه 253-256

10.22038/jmds.2008.1319

مجید عشق پور؛ فرامرز بابازاده؛ علی اصغر حسین پور خرازی