نویسنده = مجید عشق پور
تعداد مقالات: 14
1. ارزیابی آپنه انسدادی خواب پس از جراحی عقب بردن مندیبل در بیماران اسکلتال کلاس III، توسط ترکیبی از پرسشنامه‌های ESS، Berlin و STOP-BANG

دوره 44، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 236-247

سهند سمیعی راد؛ نیوشا یاوری؛ فریبا رضائی طلب؛ مجید عشق پور؛ عبدالله جوان؛ علی لبافچی


2. بررسی تاثیر افزایش مدت زمان جراحی دندان عقل مندیبل بر بروز درای ساکت

دوره 44، شماره 1، بهار 1399، صفحه 65-72

علیرضا شیرزاده؛ مجید عشق پور؛ مجید حسینی ابریشمی؛ افسانه تختی؛ شهرزاد دلشاد؛ عبدالله جوان


4. مقایسه معایب و مزایای تکنیکهای الکتروسرجری و استفاده از اسکالپل در برشهای داخل دهانی جراحیهای ارتوگناتیک

دوره 42، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-158

رضا شاه اکبری؛ برات ا.. شبان؛ مجید عشق پور؛ شمسی کوهی خواجه ها؛ شمیمه اسدی


5. بررسی و مقایسه میزان از دست دادن خون حین انواع مختلف جراحی ارتوگناتیک

دوره 40، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 159-166

سیدجابر میرجانی؛ علیرضا شریفیان عطار؛ فاطمه خسروی؛ مجید عشق پور


6. ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیوند استخوان از ناحیه توبروزیته

دوره 39، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-50

رضا شاه اکبری؛ مجید عشق پور؛ مجیدرضا مختاری؛ اعظم کاظمی مقدم


7. ترابکولار جوونایل اوسی فاینگ فیبروما در فک پایین: گزارش مورد

دوره 38، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 275-280

نوشین محتشم؛ مجید عشق پور؛ اعظم روشن میر؛ فاطمه حافظ ملکی؛ سمیه عبدالله پور


8. بررسی شیوع مشکلات به دنبال درمان جراحی باز شکستگی ناحیه سمفیز و پاراسمفیز فک پایین

دوره 38، شماره 1، بهار 1393، صفحه 29-36

مجید عشق پور؛ پروین امینی؛ رضا شاه اکبری


9. دندان‏های اضافه متعدد در بیمار غیر سندرومیک: گزارش مورد

دوره 37، شماره 1، بهار 1392، صفحه 81-84

مجید عشق پور؛ رضا شاه اکبری؛ برات ا... شبان


10. بررسی تغییرات میزان باز شدن دهان به دنبال جراحی ساژیتال اسپلیت دوطرفه فک تحتانی در بیماران مبتلا به پروگناتیسم فک پایین

دوره 35، شماره 1، بهار 1390، صفحه 43-50

برات الله شبان؛ مجید عشق پور؛ مسعود یعقوبی؛ فاطمه شهریار؛ حبیب الله اسماعیلی


11. جابجایی تصادفی سومین مولر فک پایین به فضای اینفراتمپورال: گزارش مورد

دوره 34، شماره 1، بهار 1389، صفحه 95-98

رضا شاه اکبری؛ مجید عشق پور؛ حامد مرتضوی


12. گزارش یک مورد بازسازی لب تحتانی با استفاده از فلپ زبانی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 255-258

امین راه پیما؛ مجید عشق پور


14. گزارش مورد : جابجا شدن دندان عقل مندیبل به فضای پتریگومندیبولار در حین کشیدن دندان

دوره 32، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 253-256

مجید عشق پور؛ فرامرز بابازاده؛ علی اصغر حسین پور خرازی