نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 10
1. مرور نظام مند و متاآنالیز در مورد بررسی اثر بارگذاری فوری ایمپلنت‏های کاشته شده در حفره دندان‏های تازه کشیده شده بر موفقیت ایمپلنت

دوره 39، شماره 3، مهر 1394، صفحه 247-260

10.22038/jmds.2015.4588

حمیدرضا عرب؛ امیر معین تقوی؛ ناصر سرگلزایی؛ مهرداد رادور؛ علیرضا صراف شیرازی؛ رامین صادقی؛ فرید شیعه زاده


2. مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجویان درباره خصوصیات یک معلم خوب در رشته دندانپزشکی

دوره 38، شماره 4، دی 1393، صفحه 281-290

10.22038/jmds.2014.3148

مجید اکبری؛ امیر معین تقوی؛ حبیب الله قنبری؛ محمد باقری؛ عاطفه عطوفی


3. بررسی میزان آگاهی و استفاده از دندانپزشکی مبتنی بر شواهد در بین دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 92-1391

دوره 38، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 61-70

10.22038/jmds.2014.2106

امیر معین تقوی؛ مجیدرضا مختاری؛ فرزانه لعل علیزاده؛ فاطمه فرازی؛ مهدی سهرابی


6. اندازه گیری کلینیکی ثبات ایمپلنت به روش آنالیز فرکانس انعکاسی برروی دو سیستم ایمپلنت Astra tech و ITI

دوره 33، شماره 2، تیر 1388، صفحه 153-160

10.22038/jmds.2009.1281

ناصر سرگلزایی؛ امیر معین تقوی؛ مهرداد رادور؛ حمیدرضا عرب؛ مجیدرضا مختاری


7. بررسی هیستولوژیک استخوان بازسازی شده در دو تکنیک کشش کال استخوانی و پیوند استخوانی اتوژن در گوسفند

دوره 33، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 41-46

10.22038/jmds.2009.1290

ناصر سرگلزایی؛ نوشین محتشم؛ حمیدرضا عرب؛ امیر معین تقوی


9. ارزیابی مقایسه ای ارتفاع کرست آلوئول و عمق پاکت متعاقب جراحی فلپ پریودنتال با و بدون Expose نمودن استخوان

دوره 31، شماره 1,2، فروردین 1386، صفحه 55-62

10.22038/jmds.2007.1403

ناصر سرگلزایی؛ حمیدرضا عرب؛ امیر معین تقوی؛ حبیب ا... قنبری


10. بررسی اثرات خمیر پانسمان پریودنتال همراه با هیدروکسید کلسیم بر سلولهای فیبروبلاست L929 در محیط آزمایشگاه (In-Vitro)

دوره 30، شماره 3,4، مهر 1385، صفحه 279-288

10.22038/jmds.2006.1440

حمید رضا عرب؛ جلیل توکل افشاری؛ امیر معین تقوی؛ ناصر سرگلزائی؛ اعظم بروگ