نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 9
2. ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیوند استخوان از ناحیه توبروزیته

دوره 39، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 43-50

10.22038/jmds.2014.3602

رضا شاه اکبری؛ مجید عشق پور؛ مجیدرضا مختاری؛ اعظم کاظمی مقدم


3. بررسی اثر خمیردندان حاوی عصاره آبی کلاله زعفران بر روی شاخص‏های لثه‏ای بیماران مبتلا به ژنژیویت مارژینال ژنرالیزه وابسته به پلاک دندانی

دوره 39، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-88

10.22038/jmds.2014.3627

علی فروزانفر؛ مجید رضا مختاری؛ محمد باباییان؛ محمد کمالی نژاد؛ ماندانا توکلی کاخکی؛ محمد حسن لطفعلی زاده


4. بررسی میزان آگاهی و استفاده از دندانپزشکی مبتنی بر شواهد در بین دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 92-1391

دوره 38، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 61-70

10.22038/jmds.2014.2106

امیر معین تقوی؛ مجیدرضا مختاری؛ فرزانه لعل علیزاده؛ فاطمه فرازی؛ مهدی سهرابی


5. بررسی رابطه بین میزان سیستاتین C موجود در بزاق تام و پریودنتیت مزمن

دوره 37، شماره 3، مهر 1392، صفحه 185-200

10.22038/jmds.2013.1102

محمدحسن نجفی؛ مرتضی طاهری؛ هوشنگ رفعت‏ پناه؛ امیر معین‏ تقوی؛ مجیدرضا مختاری؛ مریم محمدزاده رضایی؛ فاطمه فرازی


7. گزارش یک مورد کندروسارکوما در ناحیه سمفیز فک پائین

دوره 35، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 59-64

10.22038/jmds.2011.980

آتس سا پاک فطرت؛ شادی ثقفی؛ حسین حسینی زارچ؛ مجید رضا مختاری؛ سید امیر سیدی؛ فاطمه فرازی


8. مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت یک نوع کامپوزیت چسبنده سازنده کور با آمالگام

دوره 31، شماره 4، دی 1386، صفحه 315-320

10.22038/jmds.2007.1378

اعظم السادات مدنی؛ رضا گوهریان؛ مجید رضا مختاری


9. مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت به داخل کانال در دو نوع ماده سازنده کور تحت استرسهای حرارتی

دوره 28، شماره 1,2، فروردین 1383، صفحه 91-96

10.22038/jmds.2004.1597

رضا گوهریان؛ اعظم السادت مدنی؛ مجید رضا مختاری