نویسنده = مجیدرضا مختاری
تعداد مقالات: 9
1. بررسی اثر کاربرد زیر لثه ای ژل کلرهگزیدین 1/5% با پایه زانتان همراه با جرمگیری و تسطیح سطح ریشه در بیماران پریودونتیت مزمن

دوره 40، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-82

مجیدرضا مختاری؛ سیدعلی بنی هاشم؛ رضا مهرآرا؛ عبدالله جوان رشید


2. بررسی اثر خمیردندان حاوی عصاره آبی کلاله زعفران بر روی شاخص‏های لثه‏ای بیماران مبتلا به ژنژیویت مارژینال ژنرالیزه وابسته به پلاک دندانی

دوره 39، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-88

علی فروزانفر؛ مجید رضا مختاری؛ محمد باباییان؛ محمد کمالی نژاد؛ ماندانا توکلی کاخکی؛ محمد حسن لطفعلی زاده


3. ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیوند استخوان از ناحیه توبروزیته

دوره 39، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-50

رضا شاه اکبری؛ مجید عشق پور؛ مجیدرضا مختاری؛ اعظم کاظمی مقدم


4. بررسی میزان آگاهی و استفاده از دندانپزشکی مبتنی بر شواهد در بین دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 92-1391

دوره 38، شماره 1، بهار 1393، صفحه 61-70

امیر معین تقوی؛ مجیدرضا مختاری؛ فرزانه لعل علیزاده؛ فاطمه فرازی؛ مهدی سهرابی


5. بررسی رابطه بین میزان سیستاتین C موجود در بزاق تام و پریودنتیت مزمن

دوره 37، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 185-200

محمدحسن نجفی؛ مرتضی طاهری؛ هوشنگ رفعت‏ پناه؛ امیر معین‏ تقوی؛ مجیدرضا مختاری؛ مریم محمدزاده رضایی؛ فاطمه فرازی


6. ارزیابی دیدگاه دانشجویان سال آخر دندانپزشکی در زمینه آموزش دانش ایمپلنت‏های دندانی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 157-164

مجیدرضا مختاری؛ علی فروزانفر؛ فاطمه فرازی


7. گزارش یک مورد کندروسارکوما در ناحیه سمفیز فک پائین

دوره 35، شماره 1، بهار 1390، صفحه 59-64

آتس سا پاک فطرت؛ شادی ثقفی؛ حسین حسینی زارچ؛ مجید رضا مختاری؛ سید امیر سیدی؛ فاطمه فرازی


8. مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت یک نوع کامپوزیت چسبنده سازنده کور با آمالگام

دوره 31، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 315-320

اعظم السادات مدنی؛ رضا گوهریان؛ مجید رضا مختاری


9. مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت به داخل کانال در دو نوع ماده سازنده کور تحت استرسهای حرارتی

دوره 28، شماره 1,2، بهار 1383، صفحه 91-96

رضا گوهریان؛ اعظم السادت مدنی؛ مجید رضا مختاری