نویسنده = شادی ثقفی
تعداد مقالات: 12
1. بررسی بیان COX2 در لیکن پلان دهانی به روش ایمونوهیستوشیمی

دوره 45، شماره 1، بهار 1400، صفحه 12-21

10.22038/jmds.2021.44119.1899

شادی ثقفی خادم؛ سید مجید میرهاشمی؛ معصومه سعیدی رباط


2. مقایسه میزان مالون دی آلدئید (MDA) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم

دوره 40، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 317-324

10.22038/jmds.2016.7626

سیدعلی بنی هاشم راد؛ شادی ثقفی؛ کاظم فاطمی؛ محمد گرایلی؛ عبدالله جوان


4. میزان انطباق تشخیص‏های بالینی و هیستوپاتولوژیک ضایعات پوستی- مخاطی در حفره دهان

دوره 36، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 309-316

10.22038/jmds.2012.52

رضا زارع محمودآبادی؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ سعیده خواجه احمدی؛ شادی ثقفی؛ عبدالله جوان؛ شهره طاهری مقدم


6. گزارش یک مورد کندروسارکوما در ناحیه سمفیز فک پائین

دوره 35، شماره 1، بهار 1390، صفحه 59-64

10.22038/jmds.2011.980

آتس سا پاک فطرت؛ شادی ثقفی؛ حسین حسینی زارچ؛ مجید رضا مختاری؛ سید امیر سیدی؛ فاطمه فرازی


7. بررسی میزان آلبومین سرم در پریودنتیت مزمن

دوره 34، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 189-196

10.22038/jmds.2010.1186

معصومه خوشحال؛ حامد مرتضوی؛ شادی ثقفی؛ زهره جمشیدی؛ حمیدرضا عبدالصمدی


8. گزارش مورد: نوریلمومای دژنره داخل استخوان فک پایین در یک خانم 23 ساله

دوره 33، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 353-360

10.22038/jmds.2009.1262

جهانشاه صالحی نژاد؛ فرامرز بابازاده؛ شادی ثقفی؛ رضا زارع محمود آبادی؛ علیرضا رجائی


9. بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در ارتباط با سرطان دهان در مشهد-ایران در سال 1387

دوره 33، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 107-114

10.22038/jmds.2009.1275

شادی ثقفی؛ رضا زارع محمودآبادی؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ فرناز فلکی؛ شهاب فرخی زاد


10. بررسی شاخص های پریودنتال در اختلالات افسردگی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 189-194

10.22038/jmds.2008.1310

سید علی بنی هاشم راد؛ شادی ثقفی؛ محمود طباطبایی


11. گزارش دو مورد لشمانیازیس لب

دوره 32، شماره 1، بهار 1387، صفحه 87-94

10.22038/jmds.2008.1344

آتس سا پاک فطرت؛ شادی ثقفی؛ مریم مشاوری نیا