نویسنده = فاطمه زارع بیدکی
بررسی ارتباط خُلق کودکان با اضطراب دندانپزشکی در کودکان 6 تا 11 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزد

دوره 47، شماره 2، تیر 1402، صفحه 124-134

10.22038/jmds.2023.66163.2180

زهرا بحرالعلومی؛ فاطمه زارع بیدکی؛ آمنه حسینی یکانی؛ پریسا بوستانی فرد


بررسی ارتباط بین عادات رسانه ای با اضطراب و ترس در دندانپزشکی در افراد 6 تا 15 سال

دوره 46، شماره 4، دی 1401، صفحه 372-383

10.22038/jmds.2022.60861.2101

فاطمه زارع بیدکی؛ زهرا بحرالعلومی؛ مریم وفائی شاهی


بررسی آزمایشگاهی ریزنشت باندینگ یونیورسال در فیشورسیلانت دندان‌های مولر دائمی

دوره 45، شماره 2، تیر 1400، صفحه 153-160

10.22038/jmds.2021.51908.1944

فائزه فتوحی؛ علیرضا دانش کاظمی؛ زهرا روستایی؛ فاطمه زارع بیدکی


بررسی فراوانی براکسیسم و عوامل همراه با آن در کودکان 3 تا 6 سال شهرستان یزد

دوره 45، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 22-33

10.22038/jmds.2021.50254.1929

نیلوفر حلوانی؛ فائزه فتوحی؛ جواد مصری؛ فاطمه زارع بیدکی