دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، دی 1401، صفحه 295-432 
تأثیر آموزش در توانایی دانشجویان دندانپزشکی در تشخیص تحلیل خارجی ریشه مولرهای شیری ماگزیلا

صفحه 329-336

10.22038/jmds.2022.60480.2093

مریم تفنگچی ها؛ مریم شکری مژدهی؛ کتایون لسانی؛ مهسا اصفهانی؛ مونا نصیری سوادکوهی؛ منیرسادات میرزاده


بررسی میزان موفقیت ‌‌ایمپلنت های تک دندانی قدامی با قطر باریک (4/2 و 3 میلیمتر) پس از یک سال بارگذاری

صفحه 361-371

10.22038/jmds.2022.59877.2082

محسن رضایی؛ عزت الله جلالیان؛ سعید سادات منصوری؛ مرتضی نشاندار؛ مهسا مقصودلو نژاد؛ امین زندیان


گزارش مورد

سمنتواسئوس دیسپلازی غیرمعمول در فک بالا: گزارش مورد

صفحه 423-432

10.22038/jmds.2022.60955.2105

زهرا جهانشاهی افشار؛ علیرضا بابائی؛ مریم سیدمجیدی؛ مریم جوهری