دوره و شماره: دوره 29، شماره 3,4، مهر 1384 (پاییز و زمستان 1384) 
بررسی اکلوژن و شاخص‎های سفالومتریک فک و صورت در کودکان با آدنوئید بزرگ

صفحه 187-192

10.22038/jmds.2005.1482

سید ابراهیم جباری فر؛ سید مهدی سنبلستان؛ علیرضا عمرانی؛ فرح خرم


بررسی آزمایشگاهی اثر دمای سیلندر و لاینر بر ابعاد پست ریختگی در فلزات بیس

صفحه 215-222

10.22038/jmds.2005.1486

محمد رضا صابونی؛ جلیل قنبرزاده؛ رضا گوهریان؛ حبیب الله اسماعیلی


گزارش مورد

گزارش یک مورد سندرم سربرو- اکولو- نازال

صفحه 305-310

10.22038/jmds.2005.1496

آرزو جهان‌بین؛ حمیدرضا کیانی فر؛ سعید طالبی