موضوعات = متفرقه
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر ویتامین C بر ظرفیت آنتی ‌اکسیدانی تام بزاق در افراد سالم غیرسیگاری

دوره 43، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 304-311

10.22038/jmds.2019.13461

نازنین کامیاب؛ محمود شیخ ‌فتح ‌الهی؛ معصومه عدالت؛ زهره موردویی


3. تبیین دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان نسبت به ارزیابی مهارت نرم در پذیرش دانشجویان دندانپزشکی

دوره 43، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 197-208

10.22038/jmds.2019.13121

رقیه ولی پور خواجه غیاثی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محمد رضا نیلی؛ ماندانا شیرازی


4. چالش های اجرای برنامه درسی دندانپزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان: یک مطالعه کیفی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 356-369

10.22038/jmds.2018.11994

جابر یقینی؛ عطیه فقیهی؛ نیکو یمانی؛ سعیده دریازاده


5. استفاده از خدمات دندانپزشکی و هزینه های پرداخت از جیب در مراجعین به کلینیک های دندان پزشکی رامسر

دوره 41، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 171-182

10.22038/jmds.2017.8810

مریم نحوی؛ احسان زارعی؛ سیما مرزبان؛ نادر جهان مهر


6. بررسی تأثیر فاکتورهای اکسپوژر بر پایایی اعداد وکسل CBCT در تعیین دانسیته

دوره 40، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 309-316

10.22038/jmds.2016.7904

نجمه انبیایی؛ علیرضا سنایی فرخی؛ سعید اخلاقی


10. بررسی ارتباط وضعیت اسکلتال زنان با شاخص های رادیومورفومتریک استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک

دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384، صفحه 145-152

10.22038/jmds.2005.1477

ماهرخ ایمانی مقدم؛ علی باقرپور؛ محمد رضا هاتف؛ سعید ابراهیم زاده