نویسنده = سمیه خرمیان طوسی
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر آدامس حاوی کلپوره بر کاهش میزان استرپتوکوک موتانس بزاق

دوره 42، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 141-150

سمیه خرمیان طوسی؛ احمد جعفری؛ سید محمود امین مرعشی؛ سالومه فرامرزی نیکنام؛ ملیحه فرید فرید


4. مقایسه آزمایشگاهی اثر Fluoridated GC tooth mousse با کاربرد همزمان دهان‌شویه فلوراید وGC tooth mousse بر مینای دندان

دوره 40، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 237-250

مریم شریفی؛ سمیه خرمیان طوسی؛ ملیحه عرب پور؛ محمدحسین مجیدی


5. بررسی تأثیر Podcasting بر یادگیری و میزان رضایت دانشجویان دندانپزشکی

دوره 39، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 229-238

سمیه خرمیان طوسی؛ محمود شیخ فتح الهی؛ فرزانه راهنمای تمروبی؛ معین اکبری جور


6. بررسی اثر TBHQ) T-Butyl Hydroquinone) بر ترمیم ساکت دندان کشیده شده در Rat

دوره 39، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 221-228

سمیه خرمیان طوسی؛ طاهره اسلام منش؛ محمود شیخ فتح الهی؛ پروین افتخاری


7. ارزیابی اثر دهان‏شویه کلپوره بر استرپتوکوک موتانس بزاق

دوره 38، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 321-330

سمیه خرمیان طوسی؛ زهیر منظری توکلی؛ رضا بهرام آبادی نژاد؛ بهنام زینلی


8. مقایسه اثر ضد‏باکتریایی Diapasteبا زینک اکساید اوژنول و Sealapex بر روی باکتری انتروکوک فکالیس: یک مطالعه آزمایشگاهی

دوره 37، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 119-126

سمیه خرمیان طوسی؛ علی باقریان؛ رضا بهرام آبادی؛ بهنام زینلی