نویسنده = فاطمه مظهری
بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی‏ میکروبیال فتوداینامیک تراپی روی استرپتوکوکوس موتانس

دوره 40، شماره 2، تیر 1395، صفحه 105-112

10.22038/jmds.2016.6687

فرزانه احراری؛ کیارش قزوینی؛ فاطمه مظهری؛ رضا فکرآزاد؛ ندا اسلامی؛ نیلوفر عمرانی


گزارش یک مورد ریواسکولاریزاسیون در دندان سانترال دائمی نابالغ فک بالای تروماتیزه

دوره 39، شماره 4، دی 1394، صفحه 383-388

10.22038/jmds.2015.4587

مهسا یاربخت؛ فاطمه مظهری؛ علیرضا صراف شیرازی؛ سارا رمضانیان نیک


رویکرد محافظه‏ کارانه جهت درمان دندان‏های پرمولر دوم رویش نیافته : گزارش مورد

دوره 39، شماره 3، مهر 1394، صفحه 283-290

10.22038/jmds.2015.4437

عاطفه ناصحی؛ فاطمه مظهری؛ رسول صاحب علم؛ مجید قنبرزاده؛ ملیحه جهان تیغ


ریزنشت جینجیوالی در ترمیم های توام همرنگ دندان- اینسرت سرامیکی در دندانهای مولر شیری پالپوتومی شده

دوره 32، شماره 3، مهر 1387، صفحه 229-236

10.22038/jmds.2008.1316

فاطمه مظهری؛ بهجت الملوک عجمی؛ سید مصطفی معظمی؛ فاطمه السادات سجادی


بررسی سلامت دهان و دندان در بیماران کانون هموفیلی خراسان در سال 1383

دوره 32، شماره 2، تیر 1387، صفحه 161-168

10.22038/jmds.2008.1329

عباس مکارم؛ مریم طالبی؛ فاطمه مظهری؛ نیما کیانوش


نیاز درمانی دندانی در کودکان 12-6 ساله پرورشگاههای سطح شهر مشهد در سال 1385

دوره 32، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 81-86

10.22038/jmds.2008.1343

فاطمه مظهری؛ بهجت الملوک عجمی؛ نجمه اجرتی


بررسی کلینیکی ترمیم توام کامپازیت – آمالگام در دندانهای مولر شیری (مطالعه مقدماتی)

دوره 27، شماره 3,4، مهر 1382، صفحه 166-172

10.22038/jmds.2003.1617

فاطمه مظهری؛ عباس مکارم؛ سید حمیدرضا سید صفی زاده