نیاز درمانی دندانی در کودکان 12-6 ساله پرورشگاههای سطح شهر مشهد در سال 1385

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 ‌دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دندانپزشک


عنوان مقاله [English]

Dental Treatment Needs of 6-12-year old Children in Mashhad Orphanages in 2006

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mazhari 1
  • Behjatmolook Ajami 2
  • Najmeh Ojrati 3
1 Assistant Professor, Dept of Pediatric Dentistry, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Dept of Pediatric Dentistry, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Dentist