بررسی سلامت دهان و دندان در بیماران کانون هموفیلی خراسان در سال 1383

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دندانپزشک


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Oral and Dental Health Status of Khorasan Province Hemophilic Patients in 2004

نویسندگان [English]

  • Abbas Makarem 1
  • Maryam Talebi 2
  • Fatemeh Mazhari 2
  • Nima Kiyanosh 3
1 Professor, Dept of Pediatric Dentistry, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2
3 Dentist