نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی سطح سرمی روی در لیکن پلان دهانی اروزیو، آتروفیک و افراد سالم

دوره 46، شماره 2، تیر 1401، صفحه 88-92

10.22038/jmds.2022.58260.2057

فاطمه اربابی کلاتی؛ طاهره نصرت زهی؛ مریم صانعی


3. مقایسه ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق در افراد سیگاری و غیرسیگاری

دوره 38، شماره 2، تیر 1393، صفحه 93-98

10.22038/jmds.2014.2835

فاطمه اربابی کلاتی؛ طاهره نصرت زهی؛ سعیده سلیمی؛ رویا صادقی سبزواری؛ پروین اربابی کلاتی