نویسنده = مریم جاویدی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه تغییرات ابعادی سیلر NanoZnO با سیلرهای پالپ دنت و AH26

دوره 43، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 331-343

10.22038/jmds.2019.14306

مریم جاویدی؛ مینا زارعی؛ لاله آخوندزاده؛ حسین باقری؛ مریم قره چاهی


2. مقایسه پروپولیس ایرانی و فرموکرزول در پالپوتومی مولرهای شیری: یک مطالعه اولیه

دوره 38، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 267-274

10.22038/jmds.2014.2844

هما نورالهیان؛ معصومه ابراهیمی؛ مریم جاویدی؛ فاطمه میر


3. بررسی مقایسه ای دقت تعیین طول کارکرد کانال با بزرگنمایی های مختلف رادیوگرافی دیجیتال

دوره 31، شماره 1,2، بهار 1386، صفحه 17-24

10.22038/jmds.2007.1398

مریم جاویدی؛ فاطمه نژاد نصرالله؛ محسن سیدنوزادی


4. مقایسه دقت رادیوگرافی معمولی و دیجیتالی در تعیین طول کارکرد کانال

دوره 30، شماره 1,2، بهار 1385، صفحه 33-40

10.22038/jmds.2006.1453

مریم جاویدی؛ آلاله شجاع رضوی؛ حبیب الله اسماعیلی


5. بررسی فضاهای باز احتمالی موجود در کانالهای کلسیفیه توسط استریو میکروسکوپ

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 235-240

10.22038/jmds.2004.1540

جمیله قدوسی؛ مریم جاویدی؛ آمنه بکائیان


6. مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال سیلر ایرانی Roth با 3 سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26

دوره 27، شماره 3,4، پاییز 1382، صفحه 144-149

10.22038/jmds.2003.1613

پری قاضیانی؛ اکبر فلاح رستگار؛ مریم جاویدی