نویسنده = جلیل قنبرزاده
تعداد مقالات: 6
1. بررسی گشتاور باز کردن پیچ اباتمنت‏های یک قطعه‏ ای و دو قطعه‏ ای در شرایط خشک و مرطوب

دوره 39، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 89-98

10.22038/jmds.2014.3636

جلیل قنبرزاده؛ حسین دشتی؛ مرضیه عباسی؛ محمد رضا نخعی


2. بررسی آزمایشگاهی میزان سایش تارجیس در مقابل مینا، چینی و کامپوزیت

دوره 31، شماره 1,2، فروردین 1386، صفحه 105-110

10.22038/jmds.2007.1409

جلیل قنبرزاده؛ رضا گوهریان؛ حمید عتیقی


3. بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ تارجیس به وسیله کالریمتر و مقایسه آن با پرسلن و کامپوزیت

دوره 30، شماره 3,4، مهر 1385، صفحه 301-308

10.22038/jmds.2006.1442

رضا گوهریان؛ جلیل قنبرزاده؛ فوژان قربانیان فرد


4. بررسی آزمایشگاهی اثر دمای سیلندر و لاینر بر ابعاد پست ریختگی در فلزات بیس

دوره 29، شماره 3,4، مهر 1384، صفحه 215-222

10.22038/jmds.2005.1486

محمد رضا صابونی؛ جلیل قنبرزاده؛ رضا گوهریان؛ حبیب الله اسماعیلی


5. بررسی اثر سیلندر فلزی و مقوای نسوز بر دقت ابعادی کستینگ های فلزات بیس

دوره 27، شماره 3,4، مهر 1382، صفحه 155-159

10.22038/jmds.2003.1615

جلیل قنبرزاده؛ محمدرضا صابونی؛ رضا گوهریان


6. بررسی کلینیکی میزان موفقیت بازسازی داخل دهانی ترمیمهای چینی باند شونده به فلز

دوره 27، شماره 1,2، فروردین 1382، صفحه 43-48

10.22038/jmds.2003.1627

جلیل قنبرزاده؛ رضا گوهریان؛ زینب عادل کاردان