کلیدواژه‌ها = بهداشت دهان
تاثیر جویدن آدامس بر شاخص پلاک دندانی در غیاب اقدامات بهداشتی

دوره 33، شماره 3، مهر 1388، صفحه 247-254

10.22038/jmds.2009.1271

مریم کرمی نوگورانی؛ وحید اصفهانیان؛ محمدرضا سلطانی