کلیدواژه‌ها = هیپوکلریت سدیم
تعداد مقالات: 9
2. مقایسه آزمایشگاهی اثر آنتی باکتریال سه روش مختلف پاکسازی بر روی انتروکوک فکالیس

دوره 45، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 104-112

10.22038/jmds.2021.50255.1930

مسعود یوسفی؛ سید علی فتاحی؛ سهیلا درمیانی


4. مقایسه تأثیر مهارکننده های بافتی بر فعالیت ضدمیکروبی یک شوینده ی جدید حاوی نانوذره ی نقره، هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین

دوره 42، شماره 4، دی 1397، صفحه 320-328

10.22038/jmds.2018.11996

علیرضا عدل؛ محمد معتمدی فر؛ فرشته صبح نمایان؛ لادن شاه چراغی؛ مهرداد وثوقی؛ احمد غلامی


9. بررسی آزمایشگاهی نشت آپیکالی پس از آماده سازی کانال با کاربرد RC Prep

دوره 30، شماره 3,4، مهر 1385، صفحه 217-224

10.22038/jmds.2006.1431

مینا زارعی؛ محمود برزنونی؛ حبیب الله اسماعیلی