کلیدواژه‌ها = سیلر
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه تغییرات ابعادی سیلر NanoZnO با سیلرهای پالپ دنت و AH26

دوره 43، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 331-343

10.22038/jmds.2019.14306

مریم جاویدی؛ مینا زارعی؛ لاله آخوندزاده؛ حسین باقری؛ مریم قره چاهی


2. مقایسه سیل آپیکال سه نوع کانال سیلر AH26، AHPlus و Tubliseal در پر کردن کانال به روش تراکم جانبی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 249-258

10.22038/jmds.2012.486

محمدمهدی یاقوتی خراسانی؛ زهره سادات نوروززاده