کلیدواژه‌ها = اضطراب
بررسی اضطراب، استرس و اختلال خواب در اساتید و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی ساری در دوران همه‌گیری کووید 19 در سال 1400

دوره 47، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 80-89

10.22038/jmds.2022.62381.2129

پرستو نامدار؛ طهورا اعتضادی؛ مهدی پوراصغر؛ حانیه قدمی؛ طاهره ملانیا


ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب دندان پزشکی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 69-78

10.22038/jmds.2017.8370

رحیم یوسفی؛ فائزه پیری


مقایسه میزان ترس و اضطراب کودکان 6-3 ساله متعاقب در‌مان‌های دندانپزشکی سرپایی و تحت بیهوشی عمومی در شهر اصفهان

دوره 38، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 9-16

10.22038/jmds.2014.2134

سیدابراهیم جباری فر؛ ندا احمدی روزبهانی؛ شهرزاد جوادی نژاد؛ لیلا حسینی