نویسنده = مریم کرمی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی ریزنشت یک سیستم چسباننده بکار رفته به عنوان فیشورسیلانت

دوره 36، شماره 1، بهار 1391، صفحه 37-44

10.22038/jmds.2012.834

شهرزاد جوادی نژاد؛ مریم کرمی؛ زهرا سرلک


3. مقایسه تاثیر دو دهان‏شویه حاوی فلوراید بر میزان استرپتوکوکوس موتانس بزاق

دوره 35، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 115-122

10.22038/jmds.2011.969

مریم کرمی؛ رومینا مظاهری؛ منوچهر مصری پور


4. ارتباط بین شاخص توده بدنی و تکامل دندانی در کودکان 15-7 ساله شهر اصفهان-ایران در سال 1387

دوره 34، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 109-116

10.22038/jmds.2010.1195

شهرزاد جوادی نژاد؛ مریم کرمی؛ نجمه هاشم نیا