نویسنده = معصومه ابراهیمی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی مشهد در رابطه با کنترل عفونت در سال 1386

دوره 33، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 53-62

10.22038/jmds.2009.1292

بهجت الملوک عجمی؛ معصومه ابراهیمی؛ زهرا صدیقی


6. بررسی ضایعات دهانی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد سا ل 1380

دوره 29، شماره 1,2، فروردین 1384، صفحه 91-96

10.22038/jmds.2005.1511

بهجت الملوک عجمی؛ معصومه ابراهیمی؛ اشرف محمدزاده؛ ثمینه مظفرمقدم