نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. مروری بر تومور پیندبورگ

دوره 35، شماره 3، مهر 1390، صفحه 223-236

10.22038/jmds.2011.962

عطاءالله حبیبی


2. بررسی فراوانی غیبت مادرزادی مولر سوم و تغییرات همراه با آن در مراجعه کنندگان 25-14 ساله به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1385

دوره 34، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 15-24

10.22038/jmds.2010.1205

عطاالله حبیبی؛ ماهرخ ایمانی مقدم؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سارا توکلی زاده


3. ارزیابی پیچ‏های ثابت کننده بین فکی در درمان شکستگی‏های فک پایین

دوره 33، شماره 2، تیر 1388، صفحه 115-120

10.22038/jmds.2009.1276

عطاء الله حبیبی؛ امین راه پیما؛ علیرضا حلاج مفرد


4. بررسی بروز آنتی ژن های MDM2 و P53 در کیست‏های دنتی‏جروس، رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنوهیستوشیمی

دوره 33، شماره 2، تیر 1388، صفحه 145-152

10.22038/jmds.2009.1280

نصرا... ساغروانیان؛ عطاءا... حبیبی؛ نوشین محتشم؛ منور افضل آقایی؛ آتنا شیوا؛ سحر بابازاده