نویسنده = مریم بیدار
تعداد مقالات: 7
2. بررسی آزمایشگاهی وجود کانال دوم در ریشه دیستال مولرهای اول و دوم فک پائین

دوره 30، شماره 3,4، مهر 1385، صفحه 177-182

10.22038/jmds.2006.1427

مریم بیدار؛ مهشید شیخ نظامی؛ سعید مرادی


4. بررسی ریزنشت آپیکالی در تهیه حفره با ابعاد مختلف جهت انجام رتروگراد

دوره 29، شماره 3,4، مهر 1384، صفحه 171-176

10.22038/jmds.2005.1480

مریم بیدار؛ محمد حسن ضرابی؛ اسحق فیروزه مقدم


5. بررسی هیستولوژیک واکنش بافت همبند Rat نسبت به سه نوع گوتاپرکای آریادنت، Roeko و Diadent

دوره 29، شماره 1,2، فروردین 1384، صفحه 17-22

10.22038/jmds.2005.1501

مریم بیدار؛ غزال صادقی؛ فهیمه زواشکیانی


6. مطالعه کلینیکی تاثیر تجویز خوراکی بتامتازون در میزان درد بعد از درمان ریشه دندان

دوره 27، شماره 3,4، مهر 1382، صفحه 139-143

10.22038/jmds.2003.1612

محمد حسن ضرابی؛ علیرضا زردادی؛ مریم بیدار


7. بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در مبتلایان به بیماریهای پریودنتال

دوره 27، شماره 3,4، مهر 1382، صفحه 150-154

10.22038/jmds.2003.1614

جمیله قدوسی؛ مریم بیدار؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ محمد تقی حافظ