نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی شناخت، نگرش و توانایی دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد در زمینه کاربرد آمار حیاتی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-66

10.22038/jmds.2018.10339

نجمه عسگری؛ منور افضل آقایی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ محبوبه دهقانی


2. مقایسه سی ساله تشخیص‏های بالینی و هیستوپاتولوژیک ضایعات غدد بزاقی، کیست‏ها و تومورهای ادنتوژنیک در دانشکده دندانپزشکی مشهد-ایران

دوره 34، شماره 4، دی 1389، صفحه 299-308

10.22038/jmds.2010.1180

نصرالله ساغروانیان؛ حسن حسین پور جاجرم؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ منور افضل آقایی؛ نرگس قاضی


3. بررسی بروز آنتی ژن های MDM2 و P53 در کیست‏های دنتی‏جروس، رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنوهیستوشیمی

دوره 33، شماره 2، تیر 1388، صفحه 145-152

10.22038/jmds.2009.1280

نصرا... ساغروانیان؛ عطاءا... حبیبی؛ نوشین محتشم؛ منور افضل آقایی؛ آتنا شیوا؛ سحر بابازاده