دوره و شماره: دوره 36، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 173-258 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مقایسه‏ای پلن فرانکفورت آناتومیک و ماشینی نسبت به پلن افق واقعی در سفالوگرام های دیجیتال

صفحه 173-182

سیده‏ مریم امیدخدا؛ رضا شاه‏ اکبری؛ مجید قنبرزاده؛ سعیده قانعی؛ سیدحسین حسینی‏ زارچ؛ حبیب‏ الله اسماعیلی


8. بررسی مقایسه‏ای تأثیر دوازده نوع خمیردندان رایج مصرفی در ایران بر سایش مینای دندان

صفحه 239-248

احمد مقاره عابد؛ مژگان ایزدی؛ مائده کاوه؛ محمد توکلی؛ جابر یقینی