دوره و شماره: دوره 36، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 95-172 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی رابطه مراحل رویش دندانی و مراحل بلوغ اسکلتال به روش بررسی ستون مهره‏ های گردنی

صفحه 95-104

شهین امامی میبدی؛ مریم پوستی؛ عسل فطرتی؛ محمدجواد خرازی فرد


2. مقایسه میزان استحکام کششی چهارنوع دندان مصنوعی آکریلی در محیط آزمایشگاهی در مجاورت با بزاق مصنوعی

صفحه 105-112

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ محمد اسدالله زاده؛ سیدمجتبی زبرجد؛ مریم قره چاهی


3. بررسی میزان آگاهی و مهارت تشخیصی دندانپزشکان عمومی شاغل در استان خراسان رضوی (ایران) در مورد بیماری‏های شایع دهان در سال های 88-1387

صفحه 113-120

جواد سرآبادانی؛ آتس سا پاک فطرت؛ زهرا دلاوریان؛ زهرا ابراهیمی نیک؛ ‌امیرحسین نجات؛ امیرقلی کامل برون


4. ارزیابی تراکم ماست‏سل و عروق خونی در ضایعات التهابی پری‏ آپیکال

صفحه 121-132

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ علی بیژنی؛ فاطمه ادهمی


7. بررسی فراوانی تومورهای ادونتوژنیک در زاهدان (ایران) در طی سال‏های 1389-1379

صفحه 149-156

حمیده کده؛ شیرین سراوانی؛ طاهره نصرت زهی؛ فیض الرحمن رسولی زاده


گزارش مورد

9. گزارش یک مورد نادر لنفوم غیرهوچکین اولیه در وستیبول فک بالا

صفحه 165-172

سید امید مهدوی؛ نجمه السادات بوستانی؛ ندا غلامی؛ آتس سا پاک فطرت؛ نصرالله ساغروانیان