موضوعات = مواد دندانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فراوانی آلودگی میکروبی سطوح محیط کار کلینیکی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 41، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 209-218

فاطمه خوراکیان؛ ترانه موحد؛ کیارش قزوینی؛ صدیقه کرباسی؛ صلاح الدین تبریزی نوری؛ لیدا بهرامیان؛ محمدتقی شاکری


4. مقایسه آزمایشگاهی شکست و تغییر شکل فایل های روتاری ProTaper Universal و Neoniti

دوره 40، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 381-388

سیاوش موشخیان؛ حسین باقری؛ علی شهابی؛ مریم فرقانی