کلیدواژه‌ها = استحکام باند برشی
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر اسیداچ های مختلف بر استحکام باند برشی باندینگ نسل پنجم به سطح مینای دندان

دوره 45، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 170-177

10.22038/jmds.2021.51113.1936

محمدعلی مقدم؛ محسن جعفری؛ عاطفه یوسفی جوردهی


6. بررسی تأثیر تعداد دفعات پخت پرسلن بر روی استحکام باند برشی سه نوع سیستم تمام سرامیکی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 301-308

10.22038/jmds.2013.1920

بیژن حیدری؛ حافظ آریامنش؛ نگار جوادی؛ سارا خزاعی؛ میثم خالصی