کلیدواژه‌ها = دیابت
تعداد مقالات: 4
2. بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی و متخصص درباره تدابیر دندانپزشکی در بیماران باردار و دیابتیک

دوره 36، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 317-326

10.22038/jmds.2012.53

پگاه مسنن مظفری؛ آتس سا پاک فطرت؛ مریم امیرچقماقی؛ نعمت اله فرخنده عقیده


3. بررسی سطح کنترل قندخون بیماران دیابتیک مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی زاهدان (ایران) در سال 1384

دوره 35، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 195-204

10.22038/jmds.2011.959

لیلا فرهاد ملاشاهی؛ حمیده کده؛ شیرین سراوانی؛ علیرضا داشی پور


4. بررسی اختلال فاگوسیتوز سلولهای پلی مورفونوکلئر در بیماران دیابتیک مبتلا به پریودنتیت

دوره 28، شماره 1,2، بهار 1383، صفحه 23-30

10.22038/jmds.2004.1588

مهرداد رادور؛ حمیدرضا عرب؛ محمود تمیزی؛ کریم یازرلو