کلیدواژه‌ها = اکلوژن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فراوانی براکسیسم و عوامل همراه با آن در کودکان 3 تا 6 سال شهرستان یزد

دوره 45، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 22-33

10.22038/jmds.2021.50254.1929

نیلوفر حلوانی؛ فائزه فتوحی؛ جواد مصری؛ فاطمه زارع بیدکی


2. بررسی اکلوژن و شاخص‎های سفالومتریک فک و صورت در کودکان با آدنوئید بزرگ

دوره 29، شماره 3,4، مهر 1384، صفحه 187-192

10.22038/jmds.2005.1482

سید ابراهیم جباری فر؛ سید مهدی سنبلستان؛ علیرضا عمرانی؛ فرح خرم


3. مقایسه سه روش چیدن دندان در پروتز کامل

دوره 27، شماره 3,4، مهر 1382، صفحه 100-107

10.22038/jmds.2003.1606

نفیسه اسدزاده عقدائی؛ اسماعیل شریفی؛ رضا گوهریان