نویسنده = فاطمه اربابی کلاتی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه پروفایل چربی در افراد مبتلا به لیکن پلان دهانی با افرادسالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22038/jmds.2021.18675

فاطمه اربابی کلاتی؛ پویا مبشری


2. ارزیابی سطح سرمی روی در لیکن پلان دهانی اروزیو و آتروفیک و افراد سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22038/jmds.2021.18749

فاطمه اربابی کلاتی؛ طاهره نصرت زهی؛ مریم صانعی


3. بررسی رابطه بین استئوپروز و خشکی دهان در زنان یائسه

دوره 39، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 117-122

10.22038/jmds.2015.3639

فاطمه اربابی کلاتی؛ عباس محمدی؛ سپیده قائمی حصاروئیه


4. مقایسه ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق در افراد سیگاری و غیرسیگاری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 93-98

10.22038/jmds.2014.2835

فاطمه اربابی کلاتی؛ طاهره نصرت زهی؛ سعیده سلیمی؛ رویا صادقی سبزواری؛ پروین اربابی کلاتی