نویسنده = فاطمه اربابی کلاتی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی رابطه بین استئوپروز و خشکی دهان در زنان یائسه

دوره 39، شماره 2، تیر 1394، صفحه 117-122

10.22038/jmds.2015.3639

فاطمه اربابی کلاتی؛ عباس محمدی؛ سپیده قائمی حصاروئیه


3. مقایسه ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق در افراد سیگاری و غیرسیگاری

دوره 38، شماره 2، تیر 1393، صفحه 93-98

10.22038/jmds.2014.2835

فاطمه اربابی کلاتی؛ طاهره نصرت زهی؛ سعیده سلیمی؛ رویا صادقی سبزواری؛ پروین اربابی کلاتی